Koninklijke Industrieele Groote Club

Koninklijke Industrieele Groote Club: Dam 27, 1012 JS Amsterdam


“Een levendige sociëteit vol historie waar dagelijks opnieuw geschiedenis wordt geschreven.”

De Koninklijke IGC is een plek voor gesprekken, kennisuitwisseling en inspiratie: een sociëteit en businessclub in de ware zin des woords. In alles wat wij doen staat het bieden van kwaliteit en persoonlijk, écht contact met een veelzijdige groep mensen en kwaliteit centraal. Bij Koninklijke IGC zijn we divers, maar toch ook gelijkgestemd. Leden zien de Club als een tweede huiskamer met een warme, vertrouwde sfeer. Waar altijd iets te ondernemen is. Van genieten van een ontspannen lunch tot het bijwonen van evenementen en geïnspireerd worden door, vaak bekende, sprekers.

Overzicht