In Memoriam Romain d’Ansembourg (1946 – 2014)

Gepubliceerd op: 30 oktober 2014

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze dierbare vriend Romain d’Ansembourg. Romain heeft aan de basis gestaan van de Geelvinck Salon en de serie kamerconcerten, waar de instrumenten van de Sweelinck Collectie vaak in te horen zijn. Met onvermoeibare, persoonlijke inzet heeft Romain zich sterk gemaakt voor het behoud van de Sweelinck Collectie. Samen met de wereld van de Nederlandse kamermuziek verliezen wij met het heengaan van Romain onze meest toegewijde supporter.

 Nederlands Muziekinstrumenten Museum

Vele jaren heeft Romain zijn huis belangeloos opengesteld voor musici en met name, voor jonge beginnende musici-professionals en hen de onmisbare repetitieruimte geboden, maar ook de gelegenheid gegeven podiumervaring op te doen, dankzij zijn jarenlange serie huisconcerten. Als bezoekers van een van die huisconcerten hebben wij met hem persoonlijk kennis gemaakt en hebben wij aan Romain onze wens voorgelegd om in Museum Geelvinck Hinlopen Huis ook ‘wat aan muziek te gaan doen’. Romain heeft ons met raad en tal van nuttige adviezen, aanbevelingen, adressen etc. bijgestaan, hetgeen heeft geresulteerd in de nu al 8 jaar bestaande Geelvinck Salon voor kamermuziekuitvoeringen.

Om zowel aan het al eerder begonnen initiatief van het Nederlands Muziekinstrumenten Museum als aan onze muzieksalon een vliegende start te geven, heeft Romain in 2005 Ronald Brautigam gevraagd voor een select publiek een benefiet pianoforte recital te geven in ons museum.

Een heel belangrijke aanzet tot het muziekpodium in ons museum, was zijn actieve steun om een aantal bespeelbare historische toetsinstrumenten in bruikleen te ontvangen van het toenmalige Sweelinck Museum, gevestigd op de bovenverdieping van het Sweelinck Conservatorium.

Sweelinck Collectie

Toen in 2008 het Conservatorium van Amsterdam naar de nieuwe behuizing aan het IJ verhuisde, kon het grootste deel van de collectie – inmiddels door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in de procedure voor opname op de lijst voor behoud van cultureel erfgoed (Wbc) – helaas niet meeverhuizen en was voorbestemd om in depot te verdwijnen of zelfs volledig uiteen te vallen.

Romain heeft zich ervoor ingezet dat er op dat cruciale moment een aantal historische tafelpiano’s en een in Nederland unieke Lyravleugel in ons museum in bruikleen konden worden geplaatst. De aanwezigheid van deze instrumenten heeft onze Salon een enorme impuls gegeven en het mogelijk gemaakt dat wij ook regelmatig (forte)pianisten podium konden geven, een belangrijke uitbreiding van ons repertoire.

Sinds eind 2010 is het beheer van de Sweelinck Collectie onder de vleugels van Museum Geelvinck Hinlopen Huis gebracht.

Niet alleen uit oogpunt van podium-uitbreiding en repertoire-verbreding is Romain’s steun voor ons museum van groot belang geweest, maar vooral het aspect van muzikaal erfgoedbehoud dat hiermee gediend is, geeft het maatschappelijk belang van zijn inzet weer. Zonder zijn voortvarende doortastendheid, zou de Sweelinck Collectie, die de vroege ontwikkeling van Nederlandse – en vooral Amsterdamse – instrumentenbouw vertegenwoordigt, een zeer ongewisse toekomst zijn ingegaan.

Levensmotto

In een door Marianne Eggink mooi verwoord in memoriam, gewijd aan Romain in het Parool van woensdag 22 oktober, wordt Romains’ levensmotto, een Frans gezegde, geciteerd: ‘Elke boom moet groeien volgens zijn natuur, zo niet, dan kwijnt hij weg’.

Overzicht