Vrijwilligers gevraagd

Zonder de steun van vrijwilligers zou Museum geelvinck niet kunnen bestaan: ons museum drijft op de inzet van vrijwilligers op vele fronten.

Wij zijn altijd op zoek naar geëngageerde, vrijwilligers, die bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken om onze activiteiten vorm te geven. We hebben verschillende teams, die op onze locaties actief zijn, of soms volledig van huis uit werken.

Museum Geelvinck biedt een breed scala aan mogelijkheden: naast regulier vrijwilligerswerk op locatie voor openstelling, rondleidingen, concertbegeleiding, voorbereiding van tentoonstellingen, controle van luchtvochtigheid, het schoonhouden van ruimtes, tuinonderhoud, onderhoudsklussen en dergelijke, ook promotioneel werk, dat makkelijk vanuit het eigen huis is vorm te geven, zoals social media, website, blogs voor de e-nieuwsbrief schrijven, contact onderhouden met pers en radio-omroepen, contact onderhouden met musici, ensembles, festivals enz.

Heeft u interesse om te helpen met het behoud en beheer van de collectie, zoals het inventariseren, zorg voor instrumenten, helpen bij restauratie (zoals politoeren), of met het voorbereiding van concerten, of bent u goed in fondsenwerving: wij ontvangen u met open armen!

Zo nu en dan krijgen wij – vaak uit het buitenland – musici, componisten, wetenschappers of stagiairs op bezoek, die wij dan een of meer nachten moeten onderbrengen. Wij zoeken gasthuizen, die bereid zijn zo nu en dan, als het uit komt, een of meer van onze gasten bij hen onderdak te bieden.

Omdat ons museum internationaal actief is, is het noodzakelijk dat onze uitingen goed vertaald worden. Daarom zoeken wij steeds native speakers die bereid zijn om te vertalen, te tolken en/of of voor ons in het buitenland contacten te onderhouden.

Affiniteit met klassieke (piano)muziek is zeker een pré, maar als u het gewoon leuk vindt om mee te doen en daarmee ons initiatief wilt steunen, bent u vanzelfsprekend ook van harte welkom.

We hebben hechte teams van vrijwilligers in Amsterdam en Zutphen. Graag bereiden wij dit uit met teams voor onze vestiging in Heerde en onze toekomstige vestiging in Kampen.

Ook zijn er mogelijkheden voor het doen van historisch onderzoek.

Stagiairs

Tevens bieden wij mogelijkheid voor het opdoen van museale werkervaring in de vorm van een stage. Ook hebben wij ervaring met internationale stages.

Betaald werk

Museum Geelvinck heeft helaas onvoldoende budget om betaalde werknemers te kunnen bekostigen. Sollicitaties voor een volledig betaalde betrekking hebben daarom geen zin.

Vacatures voor vrijwilligers worden hieronder vermeld. Staat er niets voor u bij en heeft u hierboven iets gelezen, dat u aanspreekt, neem gerust contact met ons op, want er is vrijwel altijd wel een mogelijkheid om bij ons aan te pakken op de hierboven genoemde vrijwilligerstaken te vinden: info@geelvinck.nl

Vacatures

Tuinvrijwilliger(s)

Waar: Museum Geelvinck op Landgoed Kolthoorn, Heerde
(op de Veluwe bij Zwolle: tussen Hattem en Epe)

Vanaf: u kunt direct beginnen

Omschrijving: De historische tuin (ca. 1880-1930) van de buitenplaats Huize Kolthoorn heeft een omvang van ruim een hectare. Het is een romantische tuin, deels in landschapsstijl en deels in begin 20e eeuwse architectonische stijl. De tuin heeft uitgebreide borders (gehad), die nu gereconstrueerd worden. Ook aan (de reconstructie van) het rosarium en het arboretum wordt gewerkt. De tuin wordt gekenmerkt door grote beukenbomen en rhododendrons. Er loopt een kleine beek en we zijn bezig met een bescheiden nieuwe opzet van ‘wetlands’. Er is een rotstuin en een grassentuin. Met de reconstructie van de Japanse tuin zijn wij vorig jaar begonnen. De dierenbegraafplaats en de ijsheuvel moeten nog volledig worden aangepakt. Ook zijn er fruitbomen (hoog- en laagstam), notenbomen en een moestuin. Bij het landgoed behoort een vrij uitgebreid bekenstelsel.

Wij zoeken:

  • groene vingers!
  • eens in de week aanpakken in de tuin

Mogelijkheid reiskostenvergoeding

Social media

Waar: vanuit uw eigen huis

Vanaf: u kunt direct beginnen

Omschrijving: wij zijn actief met een e-nieuwsbrief (blogs), Facebook en Instagram. De e-nieuwsbrief komt meestal iedere twee weken uit. Wij zoeken vrijwilligers, die onder onze redactie willen helpen met bij voorbeeld het voorbereiden en invullen van contant, en/of het schrijven van blogs en/of het online plaatsen van items in de e-nieuwsbrief, Facebook en Instagram. Ook als u wilt helpen met andere social media en daar ervaring mee heeft, zoals Twitter of Tiktok, hebben we interesse.

Talen: Museum Geelvinck heeft een internationale uitstraling. We willen daarom graag, naast een Nederlandstalig publiek, ook een internationaal publiek bereiken. Als uw native language Engels, Duits, Frans, Spaans, Russisch, Japans, Chinees, Arabisch of een andere taal is en u wilt voor dat taalgebied Facebook en/of Instagram en/of een of meer andere social media doen, dan bent u zeker van harte welkom!

Wij zoeken:

• vrijwilligers met enige vingervlugheid op social media en interesse in klassieke en oude muziek en/of geschiedenis
• bereid om wekelijks enige tijd te besteden

Heeft u geen kennis van social media, maar wel van klassieke en oude muziek en/of geschiedenis (17e – 19e eeuw) en wilt u daarover zo nu en dan een stukje schrijven, dat wij als blog kunnen meenemen in onze e-nieuwsbrief, neemt u dan ook zeker contact met ons op.

Bent u een native speaker in een andere taal (zie hierboven bij ‘Talen’) en bent u bereid onze blogs te vertalen en/of een of meer social media in uw taal te realiseren en/of u zelf stukjes in uw taal te schrijven, ook dan bent u zeker van harte welkom!

Internet

Waar: vanuit uw eigen huis

Vanaf: u kunt direct beginnen

Omschrijving: Museum Geelvinck heeft naast deze website, nog verschillende andere websites, zoals www.muziekmuseumzutphen.nl (met ons virtuele museum) en www.bachagenda.nl. Die websites moeten onderhouden, van nieuwe content voorzien en actief gemanaged worden. Ook hebben wij een account op YouTube voor onze online-activiteiten. Bovendien zijn er plannen voor een internationale website voor online-videoproducties van muziek gespeeld op historische piano’s.

Wij zoeken:
• vrijwilligers, die ervaring hebben met de digitale wereld
• ongeveer een dag in de week (al dan niet verdeeld over de week) willen besteden aan een van de genoemde websiteprojecten

Eventuele reis- en andere onkosten worden vergoed.