Fondsen en overheidssubsidies

Museum Geelvinck ontvangt geen structurele overheidssteun, ondanks dat het museum onder meer in haar collectie ruim dertig historische piano’s van Nederlandse makelij beheert, welke reeds in 2007 door de Raad voor Cultuur geadviseerd werd als beschermd cultureel erfgoed (lijst Wbc).

Dit betekent, dat ons museum afhankelijk is van eigen inkomsten, vrijwilligerswerk en particuliere bijdragen. Wij zijn daarom in de eerste plaats bijzonder dankbaar voor de inzet van onze vrijwilligers, inclusief degenen die met hun bestuurlijke, coördinerende en/of adviserende bijdrage ons museum en zijn activiteiten steunen.

Indien u ons steunt met een donatie, periodieke schenking of, gewoon door een ticket te kopen voor het fysiek of online bijwonnen van een van onze activiteiten, steunt u het voortbestaan van ons museum. Voor ons museum is dit essentieel, maar ook voor de musici en andere ambachtelijke toeleveranciers (zoals pianostemmers enz.) vormt het feit, dat wij deze activiteiten kunnen materialiseren, een belangrijke steun.

Om de vele projecten, die wij (co-)materialiseren, mogelijk te maken, vragen wij subsidies en bijdragen van cultuurfondsen. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de bijdragen, die onze museumstichting en de organisaties, waarmee wij samenwerken, ontvangen om deze projecten mogelijk te maken. Deze subsidiegevers en cultuurfondsen staan steeds vermeld bij de bewuste projecten.

Van enkele overheden en cultuurfondsen hebben wij in de loop der jaren verschillende malen significante bijdragen mogen ontvangen. Wij zijn bijzonder verheugd over de continuïteit van hun positieve beoordeling van onze projectaanvragen. Daarom noemen wij hen hieronder.

Overheid-gerelateerde fondsen

• Mondriaan Fonds
• Fonds voor Podiumkunsten
• Amsterdams Fonds voor de Kunst
• Provincie Gelderland
• Gemeente Heerde

Particuliere cultuurfondsen

• Prins Bernhard Cultuurfonds
• VSB Fonds
• Fonds21
• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stiching
• Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds