29 februari 2024

Arnold Bake St. organiseert Suriname Muziekdag op 20 april 2024, Universiteitstheater Amsterdam

In het Herdenkingsjaar van 150 jaar Afschaffing van de Slavernij in Suriname en het Caribisch gebied 2023-2024, organiseert de Arnold Bake Stichting voor Ethnomusicologie op 20 april 2024 een dag waar de verschillende muziektradities van Suriname worden belicht.

Aan de orde komen de muziek- en dans tradities van de vier belangrijkste bevolkingsgroepen: Inheemsen, Afro-Surinamers, Hindoestanen en Javanen.

De spits wordt afgebeten door de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de Inheemsen, vertegenwoordigd door het Caribische Ensemble Sambura.

De befaamde fluitist Ronald Snijders, winnaar van de Boy Edgar Jazz prijs 2022, zal een inleiding geven op de ontwikkeling van de diverse Afro-Surinaamse muziekstijlen, waarna Ensemble Kula Skoro een aantal Marron dansen met percussiebegeleiding zal uitvoeren. Artistiek leider van Kula Skoro en choreograaf Jose Toyo licht de uitvoering toe.

De Hindoestaanse muziektraditie vindt haar wortels in India. De Surinaams-Nederlandse musicus, zanger, componist, singer-songwriter en dichter Raj Mohan brengt met zijn ensemble muziek en liederen in het Sarnami, die geinspireerd zijn op de traditie van de Indiase raga en de ghazal liefdespoëzie en mystiek.

De Javaanse bevolkingsgroep heeft vanuit het land van oorsprong, Java en de Indonesische archipel, de gamelan meegenomen, die in Suriname en in de diaspora nog altijd bespeeld wordt, soms ter begeleiding van wajang poppenspel.

Dansschool Kula Skoro in action

Ronald Snijders

6 februari 2024

Arnold Bake Day for Ethnomusicology, 10 February 13 – 18h, Universiteitstheater Amsterdam

THE ARNOLD BAKE DAY: MODES AND SOUNDS OF COMMUNICATION

SATURDAY 10 FEBRUARY 2024, 13h – 18h

UNIVERSITEITSTHEATER  NIEUWE DOELENSTRAAT 16-18  AMSTERDAM

Program:

13:00  Introduction and Words of Welcome

13:15-13:45: Music from the Middle EastTalal Fayad oud, Rebal Korkmaz percussion 

Classical and folk music by Talal Fayad, a composer from Syria who plays Turkish and Arabic music on the oud. He has played in various festivals including the Amsterdam Grachten Festival. He will be accompanied by percussionist Rebal Korkmaz; both musicians are currently studying at Rotterdam Conservatory (Codarts). 

13:45-15:00 The Mode the Greeks Forgot and the Story of a Song – Robert Cirillo

Years ago, Robert Cirillo heard a song with a Greek title, Spanish lyrics, and a melody that sounded Middle Eastern. Investigating the origin and history of the song, he discovered how limited the Ancient Greeks and Medieval European musicologists were in their view of musical modes. Robert will summarise the results of his research.

15:00-15:30 Tea break

15:30-16:00 Bashkir music and dance traditions – Irek Baischew

Irek Baischew was born and raised in Bashkortostan, a steppe and mountainous region in Central Asia at the foot of the Urals. When he came to live in Leipzig, he kept up his passion for Bashkir traditions, especially music, dance, horse riding and archery. He recently commemorated the Bashkir troops, who crossed the river IJssel at the Dutch villages of Wijhe and Veessen in November 1813, with a Bashkir cultural festival in Veessen.

16:00-16:30 Kuray as an acoustic synthesizer – German Popov

For a long time German Popov has been exploring the various musical traditions of Eurasia. Part of his research revolves around the concept of “acoustic synthesizer”- referring to the ability of archaic musical instruments to produce a wide range of sounds and tonal qualities. He will shed light on the technique of playing the Bashkir kuray and its relatives among similar flutes in the Ural and Central Asia region.

16:30-17:00 The music of Argentinian Tango – Leo Vervelde 

Leo Vervelde, who plays bandoneon, studied at the Conservatoire Edgar Varese in Paris with maestro Juan Mosalini. In 1993 he started the Argentinian tango department at Codarts with Carel Kraaijenhof. From 2002 to 2014 Leo Vervelde was head of world music at Codarts. He will talk about the history of this music genre and its development.

17:00-18:00 The notion of beauty among the Xingu Indians (Brazil) – Patrick Berben

An introduction to the material and spiritual culture of the Xingu Indians as can be seen in their rites, designs, myths, dances and music. He will talk about the shaman who takes care of the village’s relationship with the world of spirits, their use of rattles to communicate with them and the reversal of the male / female role pattern in dances and rites.

UVA STUDENTS AND ARNOLD BAKE MEMBERS FREE ENTRY
ENTRANCE FOR ALL OTHERS € 5,00

More information : bakesociety@gmail.com

30 januari 2024

Radio 1, Dijkstra & Evenblij ter Plekke: Olst / Wijhe & de Basjkieren, 28 januari 2024

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/dijkstra-en-evenblij-ter-plekke/4daf15e7-b7c4-46ea-b04b-b24ee406efa9/2024-01-28-hoe-de-basjkieren-ons-bevrijdden-van-napoleon

BNNVARA Dijkstra en Evenblij Ter PLekke

Dijkstra & Evenblij zijn voor hun radioprogramma ‘Ter Plekke’ in de gemeente Olst-Wijhe voor de vondst van een omvangrijk illegaal drugslab bij een boer op Fortmond. Jurn Buisman, directeur Museum Geelvinck, werd in het programma gevraagd om uitleg te geven over het monument voor de schipbrug van de Basjkieren in Wijhe. De schipbrug werd eveneens gelegd vanaf Fortmond over de IJssel.

Nederland bevrijd van de Oranjes
Het is het jaar 1813. Nadat Franse revolutionaire troepen onder leiding van Pichegru Nederland verlost hadden van Stadhouder Willem V en de invloed van de Pruisische koning, is de Bataafse Republiek feitelijk een vazalstaat van de Franse Republiek. Als Napoleon de macht naar zicht toetrekt en uiteindelijk het Keizerrijk uitroept, plaatst hij zijn broer Lodewijk als koning op de troon van het nieuwbakken Koninkrijk Holland boven de grote rivieren. Deze ontpopt zich als een waardig pleitbezorger van de Nederlandse belangen. Tot 1810: dan annexeert Napoleon het bij zijn Franse Keizerrijk. Dienstplichtige Nederlanders worden opgeroepen en ingedeeld bij het Franse leger.

Erik Evenblij & Frank Dijkstra, foto BNNVARA / Radio 1

Terugkeer van de Oranjes door de 6e Coallititie tegen Napoleon
In 1812 rukt Napoleon met een enorme legermacht op naar Moskou; het eindigt in een tragedie. In het voorjaar van 1813 weet Tsaar Alexander Ie van Rusland de koning van Pruisen over te halen om deel te nemen aan een coalitie met hem en Engeland. Ook de zoon en erfgenaam van de laatste stadhouder – neef van de Pruisische koning – is er bij aanwezig en mag zich aansluiten namens Nederland, waar deze aanspraak op maakt. Dit ondanks dat hij zijn aanspraken eerder door Napoleon had laten afkopen en compenseren. Voorwaarde was overigens wel, dat hij twee regimenten zou leveren voor de strijd, hetgeen niet volledig van de grond is gekomen: uiteindelijk kon de toekomstige Koning Willem I slechts één Oranje Regiment rekruteren en dat kwam pas in de 2e helft januari in het toen reeds door de geallieerde troepen bevrijde Nederland aan. Het vormde de basis van het huidige Nederlandse leger.

Na een reeks van kleinere veldslagen op de Duitse laagvlakte, brachten in oktober 1813 de geallieerde troepen Napoleons legermacht nabij Leipzig een gevoelig klap toe. In deze Volkerenslag waren de inzet van Kozakkenregimenten een belangrijke factor. Daarna achtervolgden de geallieerde de legers van Napoleon tot in Frankrijk en uiteindelijk leidde dit in het voorjaar van 1814 tot de abdicatie van de keizer. Frankrijk zou weer worden teruggebracht tot zijn ‘natuurlijke’ grenzen. In Nederland besteeg Koning Willem I de troon.

Kozakken of Basjkieren
Volgens de gangbare geschiedschrijving waren het de Russische Kozakken, die Amsterdam eind november 1813 bevrijdden uit de klauwen van Napoleon. Ook in Wijhe droegen zij hun steentje bij aan de onafhankelijkheidsstrijd. Maar in die geschiedschrijving wordt niet gerept over een kleine groep uitheemse bevrijders. Een militie van ruim 300 ruiters (M/V), die uitgedost in hun oosterse klederdracht als bedreven boogschutter op hun kleine paardjes de Franse troepen de schrik aanjoegen: de Basjkieren. Bovendien bewezen zij hun diensten als pontonniers: zij hebben de strategisch belangrijke schipbrug over de IJssel gelegd.

Luister naar Jurn Buisman, directeur van Museum Geelvinck, als hij vertelt over deze bevrijders van Wijhe. Zelf behoort hij tot het nageslacht van de burgemeester van Wijhe, die indertijd deze opmerkelijke groep Basjkieren in zijn dorpsgemeenschap moest verwelkomen: zij zouden zo’n zes weken hun basiskamp bij het dorp Wijhe opslaan.

Zie ook op www.geelvinck.nl : https://bashkirs.nl/nl/