Adopteer een piano

Wilt u speciaal de muziek in ons museum ondersteunen, dan kunt u er ook voor kiezen om een piano te adopteren. Dat kan op deze wijzen:

  1. steun aan restauratie van een bepaalde historische piano
  2. steun aan het regulier onderhoud van een bespeelde piano
  3. opname in bruikleen van een 20e eeuwse (moderne) piano
  4. opname in bruikleen van een historische piano voor recitals

De eerste twee vormen van adoptie zijn financieel. Uw bijdrage valt onder de Geefwet: fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting op basis van ‘culturele ANBI’.

Adopteer de restauratie van een historische piano

Het leeuwendeel van de historische instrumenten in onze collectie (en niet alleen de piano’s) behoeft restauratie. Het gevolg is, dat vele instrumenten niet kunnen worden bespeeld en werkeloos in depot staan. Dat is enorm jammer, omdat vele jonge (en ook oudere) professionele musici graag deze instrumenten zouden willen bespelen. Het op een verantwoorde wijze restaureren van historische piano’s is echter een kostbare zaak (en helaas wordt er veel gebeund, waardoor instrumenten – vaak voor altijd – grondig verpest worden).

In overleg met u, afhankelijk van het bedrag dat u zou willen besteden aan dit doel, maken wij een keuze uit onze prioriteitenlijst voor restauratie. Vaak kan eveneens een cultuurfonds bereid worden gevonden om een aanvullende bijdrage aan deze restauratie te geven.

Er zijn zware restauratieklussen, maar ook relatief simpel te realiseren restauraties (of revisies), waardoor een instrument weer goed bespeelbaar wordt. Vanzelfsprekend kunt u ook met meerdere mensen een adoptie doen.

Het doel is steeds om een instrument weer zodanig bespeelbaar te maken, dat er recitals en concerten op gegeven kunnen worden. En, vanzelfsprekend, is (desgewenst) het eerste recital op het concert voor u. Wij bieden het u graag aan!

Adopteer het regulier onderhoud van een bespeelde piano

Het bespeelbaar houden van een historische piano vergt onderhoud: niet alleen moet het voor iedere recital opnieuw gestemd moeten worden, maar jaarlijkse revisie van een werkend instrument is een must om het instrument in goede conditie te houden. Net als een auto, heeft een piano een uitgebreid mechaniek en dat vergt, zeker bij de oudere instrumenten een regelmatig onderhoud. Ook als een instrument enige tijd in depot is geweest, zal het vervolgens eerst een revisie nodig hebben, alvorens het weer kan worden ingezet. Stemmen en revisie kan uitsluitend worden uitgevoerd door een professioneel en terzake kundig – gespecialiseerd op het bewuste soort historische piano’s – pianotechnicus. Dit uiteraard in overleg met onze conservator.

Door bij te dragen aan het regulier onderhoud van een door u geadopteerde piano, blijft deze niet alleen goed bespeelbaar, maar draagt u eveneens bij aan de mogelijkheid dat het instrument vaker bespeeld wordt (en dat is ook weer goed voor het behoud van de piano). Het gaat om behapbare bijdragen: een reguliere stembeurt kost € 80 (excl. BTW). Vanzelfsprekend nodigen wij u, waar mogelijk, graag uit voor de openbare recitals en concerten, waarbij de door u geadopteerde historische piano te horen is.

Adopteer een 20e eeuwse (moderne) piano in bruikleen

Ons museum krijgt regelmatig 20e eeuwse – dus moderne –rechtopstaande piano’s en soms ook vleugels en kopieën van klavecimbels en klavichords als schenking aangeboden. Veelal gaat het om een instrument waar de gever (of een van de ouders of oom of tante van de gever) jarenlang op gespeeld heeft, aan gehecht is en/of dierbare herinningen aan heeft. Zoiets zet je niet aan de straat: je wilt dat het goed terecht komt.

Deze instrumenten zijn uit museaal oogpunt over het algemeen weinig interessant (uitzonderingen daargelaten), maar omdat wij ons ook inzetten om het ‘immaterieel muzikaal erfgoed’ (dus het bespelen van piano’s) levend te houden, zetten wij deze instrumenten graag in voor educatieve doeleinden. Bij voorbeeld als oefeninstrument voor conservatoriumstudenten, maar ook bij muziekscholen of voor amateur-ensembles of voor veelbelovende leerlingen (‘wonderkinderen’) thuis.

Desalniettemin is het aanbod van dergelijke instrumenten groter, dan dat wij kunnen plaatsen. De opslagcapaciteit van onze depots is onvoldoende. Wij zoeken daarom locaties, bij voorbeeld bij scholen of bij u thuis, die een dergelijk instrument kunnen plaatsen en er nuttig gebruik van kunnen maken. Dit zijn geen instrumenten van concertkwaliteit, maar veelal met liefde onderhouden en nog zeker bruikbaar.

Neemt u zo’n instrument van ons in bruikleen, dan vragen wij u slechts het transport en de eventuele revisie- en stemkosten voor uw rekening te nemen. Zo krijgt u dan een instrument in huis, waar u nog jaren plezier van kunt hebben.

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op: info@geelvinck.nl

Adopteer een historische piano voor recitals op een historische locatie

Museum Geelvinck streeft naar het terugbrengen van pianomuziek op de plekken, waar deze in de tweede helft 18e en de “lange” 19e eeuw ook geklonken heeft. Dat zijn bij voorbeeld de muziekkamers van historische huizen, kastelen en buitenplaatsen. Maar ook bij voorbeeld ‘regentenkamers’ van hofjes of woonkamers van museumhuizen.

Graag plaatsen wij daar een passend, bespeelbaar instrument met de intentie, dat wij er enkele malen per jaar een recital mogen organiseren in het kader van onze concertseries Muziek in Musea.

Aangezien het hier om museale instrumenten gaat, zijn er de nodige randvoorwaarden aan deze mogelijkheid van adoptie verbonden. Denk aan luchtvochtigheid en beveiliging. Het instrument mag niet in de zon staan (normaliter zijn muziekkamers dan ook aan de kant van het huis gesitueerd, waar geen rechtstreeks zonlicht naar binnen valt). Op het instrument mag uitsluitend gespeeld worden door professionele musici, die voor dit soort historische instrumenten gekwalificeerd zijn en daartoe onze toestemming hebben verkregen.

Plaatsing van een instrument is voor minimaal een jaar en steeds met de inentie van een meerjarige samenwerking. Kosten van transport en verzekering komen voor rekening van de bruikleennemer, maar daar staat dan wel tegenover, dat deze een aantal maal per jaar een fraai concert in huis krijgt en dat is veelal een prima promotie. Muziek in Musea wordt volledig door Museum Geelvinck georganiseerd.

Voorbeelden van historische locaties, waar Muziek in Musea in de loop der jaren instrumenten geplaatst heeft zijn onder meer:
– in Amsterdam:
• Luther Museum
• Museum Cromhouthuis
• Huis met de Hoofden
– Kasteel Heeswijk
– Kasteel Loenersloot
– Kasteel Keukenhof
– Buitenplaats Oud Amelisweerd (bij Utrecht)
– Buitenplaats Akerendam (Beverwijk)
– Buitenplaats De Oldenhof (Vollenhove)
– Buitenplaats Schouwenburg (’t Harde)
– Buitenplaats Leyduin (Vogelenzang)
– Hof Meermansburg (Leiden)

Heeft u of uw erfgoedinstelling interesse, neem dan gerust contact met ons op: info@geelvinck.nl