Schenk een object

Als u ons een historisch of antiek object wilt schenken, verwelkomen wij dat met open armen! Afgelopen jaren hebben wij diverse objecten mogen ontvangen voor onze collectie , waaronder historische pianofortes, vleugels, tafelpiano’s, schilderijen (o.a. van Jan Kleintjes), porselein, boeken enz. Uw schenking wordt zeer op prijs gesteld!

Stichting Museum Geelvinck is een culturele ANBI. Uw schenking kunt u op basis van de Geefwet als fiscale aftrekpost voor uw Inkomsten Belasting gebruiken. De waarde van het object, dat u schenkt, wordt getaxeerd. Als het een hoge waarde is, dan kunt u de waarde van het getaxeerde bedrag ook in de vorm van een ‘periodieke schenking’ over vijf (of meer) jaren verdelen en als fiscale aftrekpost gebruiken.

U kunt ons ook reeds nu een object schenken en dat fiscaal als aftrekpost gebruiken, terwijl het object voorlopig nog bij u in huis blijft staan (bij voorbeeld tot u kleiner gaat wonen of overlijdt). U bent er dan zeker van dat het object uiteindelijk goed terecht komt.

Ook kunt u ons een object en/of een geldbedrag nalaten. Ook voor uw erfgenamen is dat wellicht aantrekkelijk om de successiebelasting te verminderen.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden. Neemt u met ons contact op: info@geelvinck.nl

Schenkt u ons uw instrument of ander object, dan wordt u Vriend voor het leven!

Neemt u direct contact met ons op: info@geelvinck.nl

Bladmuziek, boeken, platen enz.

Heeft u bladmuziek, boeken, LPs, CDs, die u kwijt wilt, dan kunt u ons daarmee blij maken. Wij proberen hiervoor weer een goede bestemming te vinden of deze te verkopen. In het laatste geval, komt de opbrengst ten goede aan de activiteiten van het museum, zoals de restauratie, onderhoud en beheer van de collectie of de tuin.

Wij zijn geïnteresseerd in het volgende:
– bladmuziek
– LPs en CDs van klassieke of oude muziek
– boeken over muziek, geschiedenis, architectuur, enz. (erfgoed)
Ook kook- en reisboeken zijn welkom en als u andere objecten heeft, waarvan u denkt dat wij er wellicht iets mee kunnen, laat het ons weten.

Wij stellen het bijzonder op prijs indien u het aan ons stuurt of zelf aan ons brengt. Lukt dat niet, dan gaan wij proberen een vrijwilliger te mobiliseren om het bij u op te halen.

Schilderijen van Jan Kleintjes en Hedwig van Osselen gezocht

Jan Kleintjes en zijn echtgenote Hedwig van Osselen hebben een belangrijk deel van hun werkzame leven in Huize Kolthoorn gewoond. Beiden hadden daar een atelier, waar vele schilderijen vervaardigd zijn. Graag brengen wij deze terug naar de plek waar deze oorspronkelijk geschilderd werden. Voor ons is het ook interessant als een vorm van documentatie van het landschap en de gebouwde omgeving. De schilderijen laten soms een deel van de tuin of het huis zien. Ook schetsen en foto’s zijn van harte welkom!

Objecten met een relatie met onze historische projecten

Museum Geelvinck is actief met verschillende projecten, zoals onderzoek naar de families Geelvinck, Hinlopen, hun voorouders, nazaten en hun aanverwanten. Deze Amsterdamse families waren nauw betrokken bij onder meer de VOC, WIC, Sociëteit van Suriname, Nederlandsche Handelsmaatschappij enz. Een ander onderzoeksproject heeft betrekking op (met name het einde) van de Franse Tijd en de bevrijding van de Nederlanden in 1813-1814.

Planten voor de tuin van Huize Kolthoorn

Toen in 1899 Jan Kleintjes het Landgoed Kolthoorn overnam, vond hij een fraaie buitenplaatstuin met een arboretum. In de jaren daarna hebben hij en Hedwig de tuin verder verfraaid, vergelijkbaar met de tuin van Claude Monet in Giverny. Stap-voor-stap brengen wij de tuin zoveel mogelijk terug in die stijl. Het beplanten van een grote tuin is echter geen sinecure. Wij nemen daarom ook ‘verweesde’ planten, bomen, struiken en bollen op. Vooral azalea’s, rhododendrons, rozen, stinzenplanten, waterplanten, rotsplanten, schaduwplanten (voor in het half-open bos) en dergelijke hebben onze aandacht. Maar is is ook zeker nog plaats voor bijzondere bomen, enkele fruitbomen. Nieuw is een stukje ‘wetlands’ aan de rand van de oorspronkelijke tuin, waarvoor wij passende planten zoeken.

Heeft u verweesde planten of wilt u ons een bijzondere struik of boom schenken, of bolletjes en dergelijke, neemt u dan contact met ons op: info@geelvinck.nl

Instrumenten gezocht

Het collectie beleid van Museum Geelvinck is gericht op historische toetsinstrumenten, zoals tafelpiano’s en pianofortes tot en met vleugels uit het interbellum. Ook onder meer van klavecimbels, harmoniums, pianola’s, kabinetorgels en citers maken deel uit van de collectie.

Het statutaire doel van de collectie is, dat de instrumenten niet alleen bewaard, maar zo mogelijk ook bespeeld worden en daarmee dit levend erfgoed voor volgende generaties te behouden. Het gaat daarbij om zowel de vakopleiding voor musici, de mogelijkheid voor professionele musici om ervaring op te doen op kleine podia en het stimuleren van talentontwikkeling en vernieuwing (composities en ensembles), als om het bestuderen van de muziekgeschiedenis, de ontwikkeling van de piano en het instandhouden van de ambachtelijke kennis en kennisoverdracht in het behoud, restauratie en (kopie)bouw van deze instrumenten.

Door het herplaatsen van de door het museum beheerde piano’s in historische huizen, kastelen, buitenplaatsen en andere kleine podia creëren wij een netwerk voor de professionele musici en kan een groeiend publiek worden bereikt.

Wij krijgen regelmatig vragen voor instrumenten van zowel geïnteresseerde kleine podia, als (beginnende en afgestudeerde) conservatoriumstudenten. Helaas hebben wij een tekort aan (bespeelbare) instrumenten.

Heeft u nog ergens een van de volgende instrumenten, dan doet u ons een groot plezier deze te schenken:

  • vleugels, zowel historische als van latere datum (20e eeuw)
  • pianofortes, zowel historische als kopieën
  • tafelpiano’s
  • rechtopstaande piano’s, uitsluitend historisch (vóór 1900)
  • klavecimbels, zowel historische als kopieën
  • klavichords, zowel historische als kopieën
  • spinetten, zowel historische als kopieën
  • harmoniums, uitsluitend historisch (vóór 1900)
  • kabinetorgels
  • Andere historische instrumenten, zoals harp, cimbaal, pianola enz.

Geef uw oude instrument een nieuw leven!

Heeft u een ander historisch instrument, dat niet in deze lijst staat, laat het ons weten, want wellicht kunnen we het in onze collectie opnemen.

Wilt u een piano van na 1900 of een na-oorlogse vleugel schenken, dan kunnen wij daarvoor soms een goede bestemming vinden. Normaliter nemen wij deze instrumenten niet op in onze collectie historische muziekinstrumenten, maar we doen wel ons best om het aan ons geschonken instrument uit te plaatsen, bij voorbeeld bij een muziekschool of thuis bij een veelbelovende leerling of student. Ook hebben we kopieën van klavecimbels en klavichords op deze wijze een nieuw leven kunnen geven.

Heeft u een ander instrument, dat u niet meer gebruikt, geef het dan aan het instrumentendepot van Leerorkest !

Mailt u ons op info@geelvinck.nl

Een financiële bijdrage om de hierboven genoemde doelen wordt ook altijd zeer op prijs gesteld: NL55 RABO 0314238131 t.n.v. Museum Geelvinck. Met de steun van particuliere gevers weet ons museum al meer dan dertig jaar specifieke delen van ons verleden, zoals muziek op historische piano’s, door te geven aan volgende generaties.