Romain d’Ansembourg, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gepubliceerd op: 30 mei 2013

Het meesterlijk gespeelde concert door Willem Brons ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, op 28 mei in de Kleine Zaal, kende nog een ander hoogtepunt: Romain d’Ansembourg kreeg de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld door loco-burgemeester Van Poelgeest.

Romain is een gepassioneerd pleitbezorger voor het behoud van historische instrumenten en staat aan de wieg van onze kamermuziekserie, de Geelvinck Salon. 

Vele jaren heeft Romain zijn huis belangeloos opengesteld voor musici en met name, voor jonge beginnende musici-professionals,  en hen de onmisbare repetitieruimte geboden, maar ook de gelegenheid gegeven podiumervaring op te doen dankzij zijn jarenlange serie huisconcerten.

Als bezoekers van een van die huisconcerten hebben wij met elkaar persoonlijk kennis gemaakt en hebben wij aan Romain onze wens voorgelegd om in Museum Geelvinck Hinlopen Huis ook ‘wat aan muziek te gaan doen’.

Romain heeft ons met raad en tal van nuttige adviezen, aanbevelingen, adressen etc. bijgestaan, hetgeen heeft geresulteerd in de nu al 7 jaar bestaande Geelvinck Salon voor kamermuziekuitvoeringen.

Om zowel aan het al eerder begonnen initiatief van het Nederlands Muziekinstrumenten Museum als aan onze salon een vliegende start te geven, heeft Romain in 2005 Ronald Brautigam gevraagd voor een select publiek een benefiet pianoforte recital te geven in ons museum.

Een heel belangrijke aanzet tot het muziekpodium in ons museum, was zijn actieve steun om een aantal bespeelbare historische toetsinstrumenten in bruikleen te ontvangen van het toenmalige Sweelinck Museum, gevestigd op de bovenverdieping van het Sweelinck Conservatorium.

Toen in 2008 het Conservatorium van Amsterdam naar de nieuwe behuizing aan het IJ verhuisde, kon het grootste deel van de collectie – inmiddels door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in de procedure voor opname op de lijst voor behoud van cultureel erfgoed (Wbc) – helaas niet meeverhuizen en was voorbestemd om in depot te verdwijnen of zelfs volledig uiteen te vallen.

Romain heeft zich ervoor ingezet dat er op dat cruciale moment een aantal historische tafelpiano’s en een in Nederland unieke Lyravleugel in ons museum in bruikleen konden worden geplaatst. De aanwezigheid van deze instrumenten heeft onze Salon een enorme impuls gegeven en het mogelijk gemaakt dat wij ook regelmatig (forte)pianisten podium konden geven, een belangrijke uitbreiding van ons repertoire.

Sinds eind 2010 is het beheer van de Sweelinck Collectie onder de vleugels van Museum Geelvinck Hinlopen Huis gebracht.

Niet alleen uit oogpunt van podiumvergroting en repertoire-uitbreiding is Romain’s steun voor ons museum van groot belang geweest, maar vooral het  aspect van muzikaal erfgoedbehoud dat hiermee gediend is, geeft het maatschappelijk belang van zijn inzet weer. Zonder zijn voortvarende doortastendheid, zou de Sweelinck Collectie, die de vroege ontwikkeling van Nederlandse – en vooral Amsterdamse – instrumentenbouw vertegenwoordigt, een zeer ongewisse toekomst zijn ingegaan.

 

Museum Geelvinck feliciteert Romain d’Ansembourg van harte met deze belangrijke onderscheiding, een waardige erkenning van zijn onvermoeibare inspanningen om ons gezamenlijk muzikaal cultureel erfgoed te behouden.

Overzicht