Presentatie Terra Vitis wijnen tijdens de Slow Food Tafel

Gepubliceerd op: 26 maart 2011

Terra Vitis is een uniek concept wat veel verder gaat dan de biologische wijnen. De wijnen verkrijgbaar onder het ‘bio’ label geven niet altijd duidelijkheid naar de consument toe. Terra Vitis heeft bepaald dat in de eerste plaats alle wijnen absoluut traceerbaar moeten zijn. Iedere fles bezit een uniek nummer en aan de hand daarvan is zeer eenvoudig de producent te achterhalen maar ook van welk perceel de druiven afkomstig waren. Ja zelfs de plaats in de wijngaard is te achterhalen omdat alle wijngaarden zijn opgedeeld in afzonderlijke genummerde ‘blocks’.

Terra Vitis is een federatie opgericht in 1998 en op dit moment zijn in Frankrijk 400 wijnboeren aangesloten bij deze federatie. Het gaat bij alle aangesloten wijn boeren om ecologische wijnbouw volgens strenge nationale maar, nog belangrijker, ook regionale regels.

De federatie handelt vanuit een eigen protocol namelijk het zogeheten ‘Chair des Charges’.

Allereerst wordt de wijngaard aan een grondige controle blootgesteld. Zo wordt er bepaald of de bodem in goede conditie is en of er geen insecticiden of pesticiden aanwezig zijn. Er geldt bij alle Terra Vitis leden een verbod op compost en zuiveringsslib. Ook wordt er gekeken of de druivenstokken vrij zijn van ziektekiemen en infecties. De minimale afstand voor het nieuw aanplanten is bepaald op 10 meter. Dit ter voorkoming van een te hoog rendement waardoor de wijn te laf en te oppervlakkig zou worden. De aangesloten wijnboer dient er alles aan te doen om de ontwikkeling van de wijnstokken perfect te laten verlopen en hij of zij zal erosie van de wijngaard moeten tegengaan. Belangrijk is dat de biodiversiteit in de wijngaard wordt vergroot. Pas dan mogen de druivenstokken worden aangewend voor productie van Terre Vitis wijnen.

Het eerste jaar mogen de jonge planten niet worden blootgesteld aan herbiciden, gebruik van kunstmest is verboden en er geldt een zeer strenge beperking voor het gebruik van stikstof.

De federatie geeft waarschuwingen af voor maatregelen tegen ziektes en insecten. Zoveel mogelijk moet er gebruik gemaakt worden van nuttige insecten

Waar het bij de verdere groei van de druivenstok omgaat is dat de karakteristieken van de druif optimaal moeten voorafgaand aan het moment dat men daadwerkelijk gaat oogsten. Tijdens de oogst moeten de druiven zeer zorgvuldig worden behandelt om oxidatie van de druif tegen te gaan. Er wordt in de vergistingruimten minimaal gezwaveld. Helemaal zonder zwavel is feitelijk onmogelijk. In de wijnkelders wordt het strenge beleid uiteraard voortgezet;

Zo moet de apparatuur absoluut vrij zin van messing en koper, is het gebruik van kwikthermometers uit den boze en is er door de federatie controle op de betrouwbaarheid van de apparatuur. Elke behandeling van de wijn moet worde geregistreerd en alle ingrepen moeten worden afgesloten met een organoleptische analyse.

Na het vinificatie proces wordt er gebotteld op basis van richtlijnen uit het handboek hygiëne en uiteraard op basis van voorgeschreven wetten en regels. Ook hier wordt stelselmatig controle op uitgevoerd.

Is Terra Vitis hetzelfde als biologische wijnbouw? Zeker niet.

Zo hanteert Terra Vitis strengere regels en controleert men maandelijks terwijl biologische wijnmakers op jaarbasis worden gecontroleerd. Terra Vitis past haar regels en wetten nationaal en regionaal toe en past deze jaarlijks aan naar de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten.

Terra Vitis houdt zeer sterk rekening met klimaat, bodem, druivensoorten, flora en fauna. Deze verschillen per regio. Bij biologische wijnbouw speelt dit nauwelijks een rol. Tenslotte past Terra Vitis 20% minder ziektewerende middelen toe in vergelijk met biologische wijnen. Waarbij moet worden opgemerkt dat er in biologische wijnen evenveel toevoegingen zitten als is niet-biologische wijnen.

Meer informatie over Terra Vitis

Slow Food Tafel

Heeft u interesse in het bijwonen van deze Slow Food Tafel, mailt u dan naar info@museumgeelvinck.nl en wij mailen u zo spoedig mogelijk de details over dit evenement dat wordt georganiseerd door het Slow Food Convivium Amsterdam Centrum ‘Grachtengordel’.

Overzicht