2023 – een Nieuw Jaar is aangebroken

Gepubliceerd op: 13 januari 2023

Onze Bashkierse ruiter houdt wacht aan de IJssel, maar vandaag is zijn blik peinzend naar het oosten gericht. Hij weet, de zon gaat onder, maar ook altijd weer op – een nieuwe dag breekt aan, met weer nieuwe beloftes, een nieuw jaar met nieuwe kansen om vrede in de wereld dichterbij te brengen. Het Geelvinck team wenst onze lezers bon courage, inspiratie en niets dan mooie noten voor 2023!

Overzicht