3-Daagse ICOM CIMCIM Conferentie sluit af bij Museum Geelvinck in Heerde, 1 september 2023

Gepubliceerd op: 12 september 2023

Na drie decennia vond er weer een bijeenkomst plaats in Nederland van CIMCIM, de wereldkoepel van muziekmusea en musea met muziekinstrumenten, onderdeel van ICOM – International Council of Museums. Museum Geelvinck is al vele jaren institutioneel lid van CIMCIM en was een van de drie organisatoren van deze conferentie, samen met het Rijksmuseum en Museum Speelklok. De algehele organisatie was in handen van Giovanni di Stefano, conservator muziekinstrumenten Rijksmuseum.

Het programma startte met een ontvangst in het uiterst knusse en pittoreske Pianola Museum in Amsterdam. De eerste dag omvatte een symposium in het Rijksmuseum en een concert in het Orgelpark. De tweede dag was in Museum Speelklok in Utrecht en de derde in het Nationaal Museum Depot in Amersfoort. De afsluiting vond die dag plaats in onze museumlocatie in Huize Kolthoorn in Heerde.

Het thema van dit CIMCIM 2023 Symposium van 30 augustus – 1 september, was ‘Prospects & Challenges of Museum Accessability, Diversity & Equity’. Dit brede thema werd belicht met bijdragen van deelnemers uit de hele wereld, waarbij een waaier aan aspecten de revue passeerde: van toegankelijkheid van museale presentaties voor slechtzienden en blinden tot hoe een breder publiek te bereiken, voor wie een museum bezoeken niet een vanzelfsprekendheid is, zoals migranten en vluchtelingen. Ook onderwerpen als ‘decolonizing of museum collections and de-biasation of museal narratives’ kwamen aan de orde. Daarnaast was de veelal moeizame overgang van collecties uit particuliere musea naar publiek bezit een significant thema; deze sessie werd door Jurn Buisman gemodereerd.

Symposium in het Rijksmuseum: Jurn Buisman haalt in het kader van het thema Equity & Diversity het project ‘Bigi Kayman – Songs & Tales from Slavery Times’ aan, waarbij Museum Geelvinck samenwerkt met Gerda Havertong en Ronald Snijders.

Jurn Buisman in gesprek met de collectioneur Prof. Dr. Gerrit van der Veer. De ontvangst op Huize Kolthoorn hield tevens een rondleiding in langs een aantal historische piano’s, met korte muzikale demonstraties door fortepianisten Lucie de Saint Vincent (hier nog net te zien, linksonder) en Naruhiko Kawaguchi.

Welkom in de tuin van Huize Kolthoorn: vlnr Giovanni di Stefano, Dunya Verwey en Jurn Buisman

ca. 45 deelnemers van het CIMCIM-symposium en daarnaast nog 35 aanwezigen uit de muziekwereld in Nederland

De bezoekers konden in de tent plaats nemen voor het optreden van ‘Songs & Tales from Slavery Times’ door Gerda Havertong – vocals, Ronald Snijders – fluit, Glenn Gaddum – keyboard en Giovanni Essed – percussie.

Ronald Snijders soleert op fluit, Giovanni Essed begeleidt op drum

Aan kleur ontbrak het niet op deze feestelijke afsluiting van een zeer geslaagde CIMCIM Conferentie 2023.

De afsluitende bijeenkomst met een optreden en daarna muzikale rondleidingen door de daarvoor speciaal ingerichte tentoonstelling in Museum Geelvinck op Huize Kolthoorn, kon worden gerealiseerd met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Clara Haskil Fonds en de SKIP-regeling van Fonds Podiumkunsten. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers, waarmee wij dit onderdeel van het CIMCIM-symposium konden realiseren.

Overzicht