Basjkiers ruiterbeeld aan de IJssel gepresenteerd

Gepubliceerd op: 9 januari 2018

Op donderdag 11 januari is in Veessen aan de IJssel een levensgroot Basjkiers ruiterbeeld gepresenteerd. Tevens vond in Heerde de start van het ‘Basjkortostan-Nederland Festival’ plaats. Deze activiteiten markeren de historische band tussen Basjkortostan en Nederland, die in 1813 bij de bevrijding van het Franse juk is ontstaan.

English Press Release

Geschiedenis

In november 1813 trokken troepen van de Zesde Coalitie tegen Napoleon Nederland binnen, dat toen nog een deel was van het Franse Keizerrijk. In Deventer hielden de Fransen stand en de Russische commandant Generaal Alexander von Benkendorff, die de bevrijding van Nederland leidde, liet de stad omsingelen. Hij gaf opdracht aan het 1e Regiment Basjkieren in Wijhe bivak op te slaan en een schipbrug over de IJssel te leggen bij Veessen. In de daarop volgende ruim twee maanden maakten duizenden geallieerde manschappen, evenals uit Franse dienst gedeserteerde Nederlandse rekruten de oversteek.

Benckendorff heeft een cruciale rol gespeeld bij de omwenteling van de provisorische stadsregering van Amsterdam naar de zijde van het Vrije Nederland. Russische kozakken en Basjkieren bereikten de hoofdstad door behendig langs de door de Fransen bezette vestingen te manoeuvreren. Daardoor kon op 2 december 1813, onder begeleiding van Benckendorff, de toekomstige Koning Willem I op het balkon van het Paleis op de Dam zijn proclamatie tot constitutioneel soeverein-vorst aanvaarden. De Fransen werden zuidwaarts gedreven en uiteindelijk werd Napoleon tot abdicatie gedwongen.

Kunstwerken

Ter herinnering aan deze historische gebeurtenis heeft de Russische kunstenaar Alexander Taratynov twee kunstwerken vervaardigd. Eén daarvan toont een beeltenis van een Basjkierse ruiter en wordt geschonken door Basjkortostan. Deze wordt op 11 januari in Veessen (Gemeente Heerde) onthuld. Het bronzen beeld dat Generaal Alexander von Benckendorff personifieert en het Basjkierse bivak markeert, zal later op zijn definitieve plek in het park Weijtendaal in Wijhe geplaatst worden, en wordt nu ook gepresenteerd.

Dit gebeurt in aanwezigheid van de Ambassadeur van de Russische Federatie, de Minister van Cultuur van Basjkortostan, alsmede de burgemeesters en wethouders van de gemeenten Heerde en Olst-Wijhe, provinciale hoogwaardigheidsbekleders en diplomaten. De schenking vloeit voort uit de culturele relatie met Basjkortostan ontstaan door de tentoonstelling “1813: Nederland door de Russen bevrijd!” in de kaders van Nederland-Rusland Jaar 2013 en 200 Jaar Koninkrijk, georganiseerd door Museum Geelvinck (Geelvinck Muziek Musea Amsterdam–Zutphen).

Festival

Aansluitend vindt in Mfa De Heerd in Heerde de opening plaats van het Basjkortostan-Nederland Festival, met een voorstelling van Poesjkin’s ‘De Sneeuwstorm’ en traditioneel folkloristische dans door acteurs en dansers uit Basjkortostan en het Nederlandse Hexagon Ensemble. De toegang voor dit optreden is gratis.

 

Kijk ook op www.ruiterbeeld.nl.

Zie ook www.artconnectspeople.com voor meer informatie over het Basjkortostan-Nederland Festival 2018.

 

 

 

 

 

Overzicht