Geelvinck vliegt uit – eind december 2015

Gepubliceerd op: 27 oktober 2015

Na 25 jaar in het Geelvinck Hinlopen Huis gevestigd te zijn geweest, slaat Museum Geelvinck de vleugels uit en verhuist naar een nieuwe locatie. De gebouwen van het Geelvinck Hinlopen Huis gaan een volledige renovatie tegemoet, die geruime tijd in beslag zal nemen. De verhuizing vindt plaats in het kerstreces, wanneer het museum voor het publiek gesloten is. Vanaf eind 2015 is ons kantoor voorlopig gevestigd in onze dependance in de Posthoornkerk. Er zijn gesprekken gaande over nieuwe museumlocaties in en buiten Amsterdam. Buitendien lopen onze muzikale activiteiten in 2016 gewoon door.

Historische piano’s
Na de afgelopen jaren verschillende toekomstscenario’s te hebben geanalyseerd, hebben wij de historische piano tot de kern van ons beleid gemaakt. Al ruim tien jaar onderscheidt Museum Geelvinck zich van andere grachtenhuismusea door zijn wekelijkse concerten, met name kamermuziek op historische piano’s. In oktober 2015 vond de lustrumeditie van het Geelvinck Fortepiano Festival plaats, dat met meer dan 43 door ons georganiseerde concerten, een driedaags symposium, concoursen en masterclasses is uitgegroeid tot de grootste op het terrein van fortepiano wereldwijd. Ons ‘Wandelconcert’, dat dit jaar zijn vierde editie kent, rollen wij inmiddels uit naar andere steden, zoals Haarlem en Zutphen. Centraal in onze muzikale activiteiten staat de Sweelinck Collectie, de belangrijkste Nederlandse collectie werkende historische piano’s in museaal bezit. Deze ‘levende’ collectie ontsluiten wij stapsgewijs voor een breed publiek door de historische piano’s gefaseerd onder ons beheer in muziekkamers van kastelen, buitenplaatsen en andere historische locaties door heel Nederland te plaatsen en door jonge professionele musici te laten bespelen. Bovendien maakt het Conservatorium van Amsterdam, en met name Richard Egarr met zijn studenten, gebruik van de piano’s.

 

Organisatie
Eind jaren ’80 van de vorige eeuw kon het initiatief voor het huidige Museum Geelvinck door de financiële steun van de Zwolse industrieel G.A.H. Buisman Jzn. (1930-2005) van start gaan met de restauratie van het Geelvinck Hinlopen Huis. Onder leiding van zijn oudste zoon, Jurn Buisman, en vanaf 1997 bijgestaan door de cultureel antropologe Dunya Verwey, is in de afgelopen 25 jaar een professionele museumorganisatie opgebouwd. Het huidige museum drijft op een team van bijna 80 vrijwilligers (de “Vincken”) en een bescheiden professionele staf onder het dagelijks management van de zakelijk directeur Roland Spek.

 

Ontwikkeling
Het museum heeft zich de laatste 15 jaar vooral gericht op het wonen in het grachtenhuis, waarbij de kernperiode van het Geelvinck Hinlopen Huis – de uitgebreide 18e eeuw en de eerste helft 19e eeuw – gerelateerd wordt aan onze huidige samenleving. De geschiedenis van zijn bewoners en hun families dient daarbij als kapstok. Wij hebben de afgelopen jaren naam gemaakt met tentoonstellingen, die “vergeten” aspecten van dit verleden onder de publieke aandacht brengen, zoals ‘Pas op: Breekbaar!’ (porselein toen en nu), ‘Indië Thuis’ (Nederlands Indië), ‘Naar Buiten!’ (de buitenplaats), ‘Swart op de Gracht’ (slavernijverleden) en ‘1813: Nederland door de Russen bevrijd!’. In deze tentoonstellingen hebben wij er naar gestreefd met een discipline-overschrijdende opzet tot nadenken inspirerende relaties te leggen tussen onze dagelijkse realiteit enerzijds en het huiselijk leven in de 18e en 19e eeuw anderzijds. Wij zullen deze lijn voortzetten in de publiekspresentaties over de ontwikkeling van de piano en zijn muziek in haar historische context.

 

Toekomst
In de tweede helft van 2016 verwachten wij een begin te kunnen maken met de opbouw van het Geelvinck MuziekMuseum in Zutphen. Gericht op een breed publiek, wordt het verhaal van de muziekgeschiedenis in relatie met de ontwikkeling van de piano in een multimediale en audiovisuele opstelling getoond. Dit “pop-up”project voor een periode van twee jaar zal worden gerealiseerd in ‘Huis De Wildeman’, waaruit Museum Henriëtte Polak binnenkort verhuist naar zijn nieuwe museumlocatie ‘Hof van Heeckeren’.

Amsterdam blijft echter de hoofdvestiging van Museum Geelvinck. Momenteel worden er gesprekken gevoerd over een alternatieve museumlocatie binnen de grachtengordel. Ook het zwaartepunt van het Geelvinck Fortepiano Festival blijft in principe in Amsterdam.

 

Netwerken
Museum Geelvinck is ingebed in verschillende lokale en internationale netwerken (OAM, AFO, NMV, REMA, EFFE, EGHN, ICOM, DemHist, CIMCIM, ICLM, ICOMOS e.a.) en werkt samen met diverse andere musea en instellingen, waaronder onder meer het Rijksmuseum, Amsterdam Museum, UvA Bijzondere Collecties, Conservatorium van Amsterdam en de Reinwardt Academie.

Overzicht