ICOMOS: De Wadden, Cultuur en Natuur, 12 maart

Gepubliceerd op: 28 februari 2014

Werelderfgoedgebied de Wadden vormt een boeiende biotoop, waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten en kunnen versterken, maar elkaar ook in de weg kunnen zitten. Joop Mulder, oprichter van Oerol, bekijkt de rol van (landschaps)kunst in het vergroten van de bewustwording van de Wadden als werelderfgoed. Marcel van Ool schetst de rol van Staatsbosbeheer als beheerder van natuur maar ook steeds meer van gebouwde monumenten. Natuur en cultuur; dat wringt soms …

 

ICOMOS lezing over De Wadden, Cultuur en Natuur, 

Sprekers: Joop Mulder / initiator Oerol en Marcel van Ool / Staatsbosbeheer

 

Sense of Place- kansen voor het Waddengebied door Joop Mulder

In de relatief korte geschiedenis van Terschelling heeft de mens met talloze ingrepen vorm gegeven aan het landschap. De mens bleef pionieren in het landschap, in eerste instantie vanuit lijfsbehoud, daarna vanuit economische motieven en weer later vanwege een betrokkenheid met de natuurlijke omgeving en het behoud van de natuurlijke kwaliteiten. Het landschap van nu is een optelsom van alle krachten die voortkomen uit de elementen, vooral het gevecht daarmee. Alles wat wij zien, beleven en ervaren is door mensenhanden aangeraakt. Beleidsmakers met verschillende achtergronden buigen zich nu over de unieke kwaliteiten en kansen van de Wadden. Op het gebied van natuur, cultuur en economie zoeken ze elkaar steeds meer op. Wetenschappers, kunstenaars, beleidsmakers, natuurliefhebbers, landschapsarchitecten, bezoekers en bewoners gaan met elkaar in gesprek. Sense of Place verbindt hierin. De bezoekers van het Waddengebied observeren, beleven en ontdekken een unieke natuurontwikkeling. Daarmee wordt het werelderfgoed van nog grotere toeristische waarde. Zo wordt de natuur zichtbaar door de kunsten. Een breed publiek wordt erbij betrokken. Het gevoel en besef van dit bijzondere gebied wordt versterkt, een nieuw soort toerisme ontstaat, cultuurtoerisme.

 

De rol van Staatsbosbeheer door Marcel van Ool

Van Ool zal spreken over het monumentenbezit van Staatsbosbeheer, een organisatie die in eerste instantie wordt gezien als ‘natuurbeschermingsclub’. Tijdens de lezing zullen inspirerende voorbeelden van cultureel erfgoed in en op terrein onder beheer van deze organisatie de revue passeren. Staatsbosbeheer heeft de wettelijke plicht voor cultuurhistorische waarden te zorgen. Financiering vond echter jaren lang alleen maar plaats voor natuur. Monumenten waren een blok aan ons been. Tegenwoordig wordt gestreefd naar ‘ensemble denken’, waarbij rood, groen en goud; gebouwen, natuur en interieur samen worden gebracht. Dit blijft echter een worsteling.

 

Joop Mulder (1953) is oprichter van Oerol, een jaarlijks terugkerend cultureel festival opgericht in 1981 dat wordt gehouden op het eiland Terschelling. Joop Mulder is aanjager van ‘culturele landschapsontwikkeling’ in het werelderfgoed-gebied de Wadden, waarbij hij Oerol inzet als ‘voertuig’ om landschapsontwikkeling te delen met een groot publiek. In juni 2013 organiseerde Oerol een tweedaags seminar, waaraan Rijkswaterstaat, Deltaprogramma Waddengebied, Waddenfonds, TU Delft tot Waddenvereniging, samen met landschapsarchitecten en kunstenaars deelnamen. Ze gingen in op de vraag welke rol de (landschaps)kunst kan spelen in het vergroten van de bewustwording van de Wadden als uniek werelderfgoed.

Marcel van Ool (1970) studeerde kunstgeschiedenis en werkt sinds 1998 bij Staatsbosbeheer. Voor deze organisatie haalde hij land art kunstenaar Andy Goldsworthy naar Nederland, publiceerde over Mondriaan, Ruisdael en Van Gogh, deed onderzoek naar natuurbeelden in verschillende culturen en initieerde de tentoonstelling WereldNatuurKunst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Sinds twee jaar schrijft hij het blog BuitenPlaatsen. http://buitenplaatsen.wordpress.com

 

************************************************

*Let op: de voor ICOMOS-lezingen te gebruiken ingang van het Museum Geelvinck Hinlopen Huis is niet de museumingang als vermeld op de website van het museum, maar Herengracht 518-sous.

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk. Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00. De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk en kan uitsluitend via: icomac@icomos.nl

Aanmelden voor de maaltijd ontvangen wij graag uiterlijk 10 maart

Overzicht