ICOMOS Int. Observer bij Raad van Europa, CDCPP, 23-26 november 2022

Gepubliceerd op: 11 december 2022

foto: Jurn Buisman / ICOMOS NL, als observer voor ICOMOS International bij Raad van Europa

CDCPP / Cie voor Cultuur, Erfgoed & Landschap bij de Raad van Europa bijeen, Straatsburg, 23-26 november 2022

De Raad van Europa, waarin alle landen van Europa vertegenwoordigd zijn – zelfs San Marino en de Heilige Stoel –, richt zich op mensenrechten, democratie en rechtszekerheid. Om duidelijk redenen nemen Belarus en de Russische Federatie niet meer aan de Raad van Europa deel.

De Raad zetelt in Straatsburg en heeft een commissie voor cultuur, erfgoed en landschap, die de Franse afkorting CDCPP draagt. Jaarlijks houdt CDCPP een driedaagse bijeenkomst waarin wordt geëvalueerd en besluiten worden genomen. Jaarlijks wordt een thema opgepakt, zoals bij voorbeeld Klimaatverandering of Digitale Technologie.

Buiten de overheidsdelegaties uit heel Europa, nemen ‘observers’ van verschillende Europese en internationale instellingen hieraan deel. Vorig jaar – toen deze bijeenkomst als gevolg van Corona volledig online moest worden gehouden – deed Jurn Buisman reeds als ‘observer’ namens ICOMOS Internationaal hieraan mee. Dit jaar was het een hybride bijeenkomst en was Jurn, gesecondeerd door Dunya, in Straatsburg bij de bijeenkomst aanwezig en trad hij tevens als spreker op.

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van CDCPP wordt gevormd door de European Landscape Convention. Jurn vertegenwoordigde daarom eveneens de ICOMOS-IFLA ISC Cultural Landscapes, waarvan hij ‘vice-president for Europe’ is. Samen met onder meer de ‘observer’ van IFLA (International Federation of Landscape Architects), heeft hij zich staande de vergadering hard gemaakt voor gezamenlijke ondersteuning van de lopende activiteiten voor de European Landscape Convention.

Tijdens de korte spreekbeurt, die Jurn tijdens de bijeenkomst toebemeten was, belichtte hij kort de diverse activiteiten in het kader van ICOMOS, zoals de European Quality Principles, de European Cultural Heritage Green Paper en de dilemma’s rond ‘Remote Sensing’. Bovendien noemde hij in het kader van de oorlog in Oekraïne het succesvol uitgerolde project ‘Saving Ukrainian Heritage Onlne’. Eindigend met een persoonlijke noot, bracht Jurn met een referentie aan Beethoven, de Europa-brede problematiek rond het behoud van bespeelbare historische piano’s naar voren brengen. Het idee om meer aandacht aan ons Europees muzikaal erfgoed te besteden, sprak de Raad aan. Wij verwachten daarom komend jaar vaker in Straatsburg te zijn.

s’ Avonds hadden wij de gelegenheid om met ons bestuurslid Gerard de Boer oude herinneringen op te halen en de toekomst van ons museum te bespreken. Gerard de Boer was vele jaren namens Nederland betrokken bij de Raad van Europa. Hij heeft indertijd onze tentoonstelling ‘Etsen van Rembrandt’ naar Straatsburg gehaald in het kader van het toenmalig Nederlands Voorzitterschap van de Raad van Europa. Sweet memories.

Op voorspraak van Gerard de Boer werden wij eveneens door de Nederlandse Ambassadeur bij de Raad van Europa, mevr. Tanja Gonggrijp, uitgenodigd voor een receptie op de Nederlandse Ambassade. Het was een gezellige avond, waarin wij opnieuw even konden lobbyen voor de noodzaak van het niet verloren laten gaan van de technische vakkennis voor het bespeelbaar houden van historische piano’s en hun replica’s. Dit moet Europa-breed worden ondersteund!

Aan het begin van de plenaire vergadering van de CDCPP lukte het om een internet verbinding te leggen met Kateryna Chuyeva, Dep. Minister of Culture & Information Policy in Kiev, die vanuit een schuilkelder de beangstigende situatie van dat moment schetst: een emotionerend moment

Jurn Buisman neemt het woord als observer voor ICOMOS bij de Raad van Europa

‘Wandelgangenoverleg’ in de zaal, tijdens een pauze

Na zonsondergang zorgt de weerspiegeling van de vergaderzaal in de schuine ramen voor een bijzonder visueel effect

Laatste slide van de powerpoint presentatie door Jurn Buisman met zijn persoonlijke noot: Endangered European Musical Heritage

Gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg

Overzicht