Suzan Rous – altviool

Suzan begon met vioollessen bij haar vader, Tony Rous, en studeerde altviool bij Jürgen Kussmaul aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Met het Prinsekwartet studeerde zij aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie en gaf zij concerten in Nederland en het buitenland. Naast haar kamermuziekactiviteiten remplaceert Suzan regelmatig bij Nederlandse Symfonieorkesten en het Combattimento Consort Amsterdam. Sinds 2006 maakt Suzan deel uit van het orkest van het Nationaal Theater in Praag.

 

Suzan Rous treedt met het Domenica Consort op in de Geelvinck salon van 11 mei 2014

Eerder trad zij in de Geelvinck Salon op met het Domenica Consort op 8 mei 2011

Overzicht