Living Planet Symposium Bonn, 25-26 mei 2022

Gepubliceerd op: 31 mei 2022

ICOMOS presenteert zich op LPS22

Living Planet Symposium 2022 gaat over satellietdata van de aarde. Dit event, georganiseerd door European Space Agency, bracht duizenden, meest jonge, experts bijeen.

Namens ICOMOS, sprak Prof. Elizabeth Brabec (foto), hoogleraar Amherst University (Mass.) en secretary general van ICOMOS-IFLA ISC Cultural Landscaps, over het belang van satellietdata bij het in kaart brengen van bedreigd cultureel erfgoed en natuur. Denk bijv. aan archeologie, natuurbranden, poolonderzoek, illegale opgravingen en oorlogsverwoestingen.

Het belang van gebruik van satellietdata in combinatie met AI werd binnen ICOMOS op de kaart gezet door Dr. Bryan Lintott, expert in cultureel erfgoed in extreme omstandigheden, alsmede pool- en ruimtevaartgeschiedenis. Deze uit Nieuw Zeeland afkomstige academicus is verbonden aan het Scott Polar Research Instituut (Noorwegen) en het Cambridge Heritage Research Centre (VK).

Dr. Bryan Lintott

Samen met hen beiden, waren ook Jurn Buisman, vice-president (Europe) van ICOMOS-IFLA ISC Cultural Landscapes en Dunya Verwey (Museum Geelvinck) aanwezig op LPS22. Tijdens het symposium konden wij vele bruikbare contacten leggen. Belangrijk was om naar voren te brengen, dat niet alleen recente gegevens voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar worden gesteld, maar dat eveneens historische gegevens beschikbaar moeten blijven om op deze manier de mogelijkheid van vergelijkend onderzoek met het verleden mogelijk te maken en ouder onderzoek raadpleegbaar blijft.

In panels werd levendig gediscussieerd, o.a. met UNESCO.

Living Planet Symposium 2022

Attracting thousands of scientists and data users, ESA’s Living Planet Symposia are amongst the biggest Earth observation conferences in the world. For decades now Earth observation has played a fundamental role in advancing our understanding of how our planet works and how it is being affected by climate change. While the need to continue to advance our knowledge and monitor global change remains paramount, Earth observation has entered a new era where it is playing a key role in a myriad of everyday applications to improve daily lives and is also becoming increasingly relevant for the competitive business sector.

Iris Kramer vertelt over haar project in Engeland, waarmee middeleeuwse, maar ook prehistorische resten van bewoning worden gedetecteerd.

Een bijzondere ontmoeting was met Iris Kramer. Deze jonge doctor (PhD Computer Science, Univ. Southampton, VK) heeft een achtergrond in archeologie. Zij heeft een robuust geautomatiseerd systeem voor het verwerken van satellietdata en andere gegevens opgezet om archeologische gegevens in kaart te brengen. Op dit moment richt het door haar opgezette bedrijf ArchAI zich op het Verenigd Koninkrijk, waarbij de gegenereerde kaarten ten doel hebben archeologisch erfgoed te beschermen door deze op een vroeg stadium te matchen met plannen voor infrastructurele, stadsontwikkeling- en andere bouwplannen. Zij is door Forbes opgenomen in de lijst ’30 under 30′ van veelbelovende jonge ondernemers.

Copernicus, the EU Earth Observation programma

Model van Cpoernicus Sentinel – 6 satelliet, zijkant

Copernicus is the European Union’s Earth observation programme, looking at our planet and its environment to benefit all European citizens. It offers information services that draw from satellite Earth Observation and in-situ (non-space) data. The European Commission manages the Programme. It is implemented in partnership with the Member States, the European Space Agency (ESA), the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), EU Agencies and Mercator Océan.

Vast amounts of global data from satellites and ground-based, airborne, and seaborne measurement systems provide information to help service providers, public authorities, and other international organisations improve European citizens’ quality of life and beyond. The information services provided are free and openly accessible to users.

By choosing Copernicus’s name, we are paying homage to a great European scientist and observer: Nicolaus Copernicus. Copernicus’ theory of the heliocentric universe made a pioneering contribution to modern science. Copernicus opened man to an infinite universe, previously limited by the rotation of the planets and the sun around the Earth, and created an understanding of a world without borders. Humanity was able to benefit from his insight. This set in motion a spirit of discovery through scientific research, which allowed us to understand better the world we live in.

Model van Copernicus Sentinel – 6 satelliet, front zijde

Overzicht