Meest knusse museum van Amsterdam bedreigd!

Gepubliceerd op: 31 december 2017

Teken de petitie!

 

In 2016 beloonde de organisatie van de Amsterdamse Museumnacht N8 het Geelvinck Pianola Museum met de titel “het meest knusse museum van Amsterdam”.
De Gemeente Amsterdam wil nu het karakteristieke pand, waarin het museum zich bevindt, op de vrije markt verkopen zonder zich om de gevolgen daarvan voor ons museum te bekommeren. Wij willen dit voorkomen door de Gemeenteraad te overtuigen dat er reële alternatieven zijn. U kunt ons helpen door uw steun te betuigen op de Petitiewebsite

 

English version

Wat is er aan de hand ?

Het museum is al bijna een kwart eeuw gevestigd in het voormalig politiebureau aan de Westerstraat 106. Een heel toepasselijke locatie want dit gemeentelijke monument stamt uit het begin van de vorige eeuw, de tijd van de pianola. Wie het museum binnengaat, stapt terug in de tijd: je waant je in de Roaring Twenties. Dit stukje geschiedenis, een parel in de Jordaan, dreigt nu verloren te gaan.

 

Gemeentelijk monument

Het gebouw is eigendom van de Gemeente Amsterdam en is een gemeentelijk monument. Binnen het huidige beleid om zoveel mogelijk vastgoed af te stoten, heeft het College vlak voor kerstmis alsnog besloten ook het gebouw waarin het Pianola Museum gevestigd is, op de vrije markt te verkopen. Het museum betaalt nu een voor de staat van het gebouw redelijke, maar wel relatief lage huur. Gevreesd wordt, dat een nieuwe eigenaar geen interesse zal hebben in het behoud van het museum en liever het gebouw meer lucratief zal ontwikkelen. Het museum is financieel in balans, maar kan zich geen aanzienlijke huurverhoging veroorloven. Uiteindelijk zal dit er onontkomelijk toe leiden dat Amsterdam zijn meest knusse museum verliest.

 

Wat is het alternatieve voorstel ?

Het Geelvinck Pianola Museum is twee jaar geleden een coalitieverband aangegaan met Museum Geelvinck. Momenteel wordt binnen dat samenwerkingsverband gewerkt aan een interne renovatie en digitale ontsluiting van de gezamenlijke collecties, een driejarig project dat wordt uitgevoerd met substantiële steun van het Mondriaan Fonds. De beide musea willen graag gezamenlijk in overleg met de Gemeente Amsterdam naar alternatieve oplossingen zoeken, waarbij de handhaving van deze karakteristieke museum- en podiumfunctie in de Jordaan voorop staat. In de visie van het museum zijn er diverse alternatieve opties voor de eigendomssituatie van het vastgoed mogelijk. De druk van een aanstaande verkoop op de vrije markt, zal echter, mede in het zicht van het lopende gezamenlijke vernieuwingsproject, een uiterst frustrerende invloed hebben.

 

Voorgeschiedenis

Indertijd heeft het Pianola Museum zijn huidige locatie van de Gemeente Amsterdam verkregen met de toezegging uiteindelijk het gehele gebouw te mogen gebruiken. Niet alleen is deze toezegging niet gestand gedaan, maar sedertdien heeft de gemeente het gebouw aan zijn lot overgelaten. De staat van onderhoud van het pand is daardoor erbarmelijk. Ook de door de gemeente verstrekte financiële steun is in de loop der jaren gedecimeerd. Desalniettemin, heeft het museum zich niet alleen kunnen handhaven, maar tevens wist het zich internationaal naam te verwerven. Bovendien heeft het zich als klein muziekpodium ontwikkeld: jaarlijks vinden er circa 120 concerten en recitals plaats. Het museum voorziet voor ruim 90% in zijn eigen inkomsten. De relatief lage huur en een bescheiden jaarlijkse bijdrage van het Stadsdeel Centrum, maken dit mogelijk. Dat het museum momenteel een slag maakt naar een groter publieksbereik en brede publieke ontsluiting van de collectie is het eerste resultaat van de samenwerking met Museum Geelvinck. Deze coalitie – de Geelvinck Muziek Musea – zet zich in, mede met steun van de Stichting Nederlands Muziekmuseum en onder meer in samenwerking met het Rijksmuseum, voor het behoud van het Nederlands klinkend erfgoed in het algemeen en specifiek op het terrein van de historische piano, pianola en aanverwante “bedreigde” klavierinstrumenten.

 

Waarom is het behoud belangrijk ?

De pianolatechniek uit de late 19e eeuw tot de jaren dertig van de vorige eeuw is een voorloper van de huidige digitale piano. Pianolarollen zijn feitelijk digitale informatiedragers van opnames van toenmalige pianisten, waaronder eveneens beroemde componisten, zoals Igor Stravinsky, Claude Debussy, Paul Hindemith, George Antheil, Sergei Rachmaninoff en Edvard Grieg, om maar een paar grote namen te noemen. De collectie van het Pianola Museum vormt met ruim 30.000 pianolarollen en ruim 100 pianola’s waarop deze ten gehore kunnen worden gebracht, een uniek archief van onze muziekgeschiedenis in deze periode. De collectie is één van de grootste ter wereld. Het betreft niet alleen klassieke muziek, maar ook veel jazz en volksmuziek. Indertijd, toen de radio en de grammofoon nog nauwelijks hun intrede hadden gedaan, vormde het vertier van de pianola het entertainment van het huiselijke en publieke leven. Tezamen met de collectie historische piano’s van Museum Geelvinck, geeft het Pianola Museum een overzicht van de ontwikkeling van de piano en haar muziek vanaf het prille begin in de 18e eeuw tot en met het Interbellum. De piano was toen en nu nog steeds wereldwijd het meest bespeelde instrument, stond symbool voor de maatschappelijke ontwikkeling van de burger en speelde een belangrijke factor in de emancipatie van de vrouw. Gedurende deze periode ontwikkelde de pianobouw zich tot een belangrijke industrietak in met name Amsterdam.

Klinkend Erfgoed

Dit klinkend erfgoed is daarmee onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van deze stad. Het Geelvinck Pianola Museum brengt deze Amsterdamse geschiedenis letterlijk tot leven, niet alleen voor muziekaal geïnteresseerde bezoekers uit binnen- en buitenland, maar ook voor kinderen en hun (groot)ouders. Het museum is verankerd in de lokale gemeenschap en steunt op vrijwilligers, vrienden en donateurs. De initiatiefnemer, oud-directeur en huidig conservator van de collectie, Kasper Janse, wordt internationaal gezien als één van de belangrijkste experts op het terrein van de pianola. In samenwerking met Museum Geelvinck wordt gewerkt aan een nationaal kenniscentrum voor de historische piano en pianola, de Geelvinck Muziek Musea in Zutphen en (nu hoe lang nog?) in Amsterdam. Bovendien bieden zij aan conservatoriumstudenten de mogelijkheid zich te bekwamen en geven zij tevens podium voor aanstormend professioneel talent. Met het verlies van dit museum zou in Amsterdam de muzikale geschiedenis letterlijk verstommen.

HELP!       HELP!        HELP!       HELP!       HELP!     

Help ons te voorkomen, dat het meest knusse museum van Amsterdam verdwijnt en teken de petitie.

Of kom in actie en mail ons op info@geelvinck.nl

Lees ook het artikel van 28 december 2017 in Het Parool

English version

Overzicht