Missie

Museum Geelvinck laat de uitgebreide 18e en 19e eeuw ervaren door een relatie te leggen tussen deze historische context en thema’s, die vandaag de dag prangende relevantie hebben. Dit kunnen onderwerpen zijn, zoals slavernij toen en nu, de gevolgen van klimaatverandering op bij voorbeeld ons culinaire erfgoed, of de wederzijdse beïnvloeding van traditionele uitingen bij een bi-culturele identiteit. De bewonersgeschiedenis van onze locaties vormt daarbij een dankbare kapstok. In het bijzonder richten onze producties zich op het aan volgende generaties doorgeven van ons levende muziekerfgoed door concerten, festivals en tentoonstellingen rond onze collectie te orkestreren.

‘Spirit of place’

In de biografie van een gebouw, plek of landschap komt de gelaagdheid van de de geschiedenis tot uiting in verhaallijnen. Door vergeten en verdrongen historie uit te diepen en te herinterpreteren en het toenmalige perspectief te plaatsen naast de huidige stand van zaken, kunnen wij vragen stellen bij gangbare maatschappelijke visies en het discours over controversiële aspecten in de samenleving aanwakkeren.

Historische Pianos

Een significant onderdeel van onze missie is publieke aandacht en waardering voor het bespelen van originele piano’s uit de late 18e en de 19e-eeuw te verkrijgen. Naast de historisch geïnformeerde uitvoering, staat daarbij het eigenzinnige individuele klankbeeld van vroege historische piano’s en aanverwante instrumenten. We kijken dus niet alleen naar het verleden, maar ook naar het historische instrument als bron van inspiratie voor musici en andere eigentijdse creatieve makers. Het gaat om de interactie tussen de uitvoerder en het instrument, dat ooit of onlangs de componist (of arrangeur) als medium voor zijn muzikale creatie diende.

Ons festival biedt bovendien nadrukkelijk podium voor vernieuwende trends en jong professioneel talent (post-master). Daarbij leggen wij accenten bij internationale muziekwetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoek. Ons festival speelt hierin een voortrekkersrol en vormt een interdisciplinair knooppunt binnen de hierin gespecialiseerde internationale academische, museale en ambachtelijke netwerken.

Dit vertaalde zich de afgelopen edities in inspirerend repertoire, uitgevoerd door musici, die in hun vakgebied tot de wereldtop behoren. Mede gedwongen door de beperkingen, die Corona met zich meebracht, heeft het festival in korte tijd een ontwikkeling naar online ingezet. Nieuw is bovendien: de plaatsing van het uitgevoerde repertoire in zijn brede historische context, waarbij dan relaties worden gelegd met relevante maatschappelijke vraagstukken, zoals ons koloniale verleden.