Missie

Bij Museum Geelvinck is het onze missie om anderen de 18e en 19e eeuw te laten ervaren door een relatie te leggen tussen de historische context van deze periode en 21e-eeuwse thema’s. Hoewel dit onderwerpen kan omvatten van slavernij tot voedselerfgoed, richten we ons in het bijzonder op het beschermen van ons collectieve klankerfgoed door concerten, festivals en tentoonstellingen rond onze vroege pianocollectie te orkestreren.

Historische Pianos

Onze missie is publieke aandacht en waardering voor het bespelen van originele piano’s uit de late 18e en de 19e-eeuw te verkrijgen. Daarbij gaat het niet alleen om ‘klinkend erfgoed’ (de historisch geïnformeerde uitvoering), maar vooral om het individuele instrument met een eigen ‘sound’. We kijken dus niet alleen naar het verleden, maar ook naar de historische piano als bron van inspiratie voor musici en eigentijdse creatieve makers. Het gaat om de interactie tussen de uitvoerder en het instrument, dat ooit of onlangs de componist (of arrangeur) als medium voor zijn muzikale creatie diende.

Ons festival biedt bovendien nadrukkelijk podium voor vernieuwende trends en jong professioneel talent (post-master). Daarbij leggen wij accenten bij internationale muziekwetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoek. Ons festival speelt hierin een voortrekkersrol en vormt een interdisciplinair knooppunt binnen de hierin gespecialiseerde internationale academische, museale en ambachtelijke netwerken.

Dit vertaalde zich de afgelopen edities in inspirerend repertoire, uitgevoerd door musici, die in hun vakgebied tot de wereldtop behoren. Mede gedwongen door de beperkingen, die Corona met zich meebracht, heeft het festival in korte tijd een ontwikkeling naar online ingezet. Nieuw is bovendien: de plaatsing van het uitgevoerde repertoire in zijn brede historische context, waarbij dan relaties worden gelegd met relevante maatschappelijke vraagstukken, zoals ons koloniale verleden.