Consistoriekamer van het Academiehuis Grote Kerk

Consistoriekamer van het Academiehuis Grote Kerk: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle

De Consistoriekamer in de recent volledig gerestaureerde Grote Kerk of Sint Michaëlskerk vormt de perfecte ambiance voor kamermuziek. In deze intieme ruimte met een laat-barokke uitstraling staat een fortepiano carré, gebouwd door Thomas d’Almaine in Londen omstreeks 1835-1840, Geelvinck Coll.

Deze Consistoriekamer is tussen 1686 en 1688 gebouwd op een achthoekig grondplan. Op deze plek stond ooit de hoogste kerktoren van Nederland; hoger dan de Domtoren van Utrecht. In 1682 is deze verwoest door brand, veroorzaakt door blikseminslag.

Het achthoekig grondplan is duidelijk te herkennen

De Grote Kerk in Zwolle

De Grote Kerk of Sint Michaëlskerk is een 600 jaar oude, laatmiddeleeuwse stadskerk met inrichtingsstukken uit de zeventiende en achttiende eeuw en laatmiddeleeuwse muur- en gewelfschilderingen. De kerk bevat twee uitzonderlijke interieurstukken: de imposante preekstoel en het grandioze Schnitgerorgel. Tussen de fraai-bewerkte grafstenen ligt er ook een van de familie Buisman.

Noordbeuk met leesruimte

Stichting Academiehuis Grote Kerk Zwolle

Nu de Grote kerk niet meer voor de eredienst in gebruik is, heeft de Stichting Academiehuis Grote Kerk Zwolle de verantwoordelijkheid voor het beheer en behoud van dit grootste rijksmonument van Zwolle overgenomen. Zij wil het gebouw ontwikkelen tot het trotse kloppende hart van Zwolle: een baken in de stad.

Zuidbeuk met imposante preekstoel

Vrijwilligers

De organisatie staat midden in de samenleving en de vrijwilligers zorgen voor de verbinding. Vrijwilligers vormen mede het fundament van de organisatie en zijn onmisbaar. Ze zijn publieksvriendelijk en gastvrij. Dankzij hen kan de hele organisatie meer werk verzetten. Sluit U aan bij dit enthousiaste Vrijwilligersteam! Welkom!!

uitbundig houtsnijwerk ter versiering van het Schnitgerorgel

het Schnitgerorgel

Het grootste, originele Barokorgel van Europa – het Schnitgerorgel – bevindt zich in Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Het orgel was bij de oplevering in 1721 – door de gebroeders Frans Casper en Johann George Schnitger, zoons van Arp Schnitger – het grootste instrument in ons land en wordt nog steeds gerekend tot een van de beste Barokorgels ter wereld. Het orgel bevat ruim 4000 pijpen en telt 64 sprekende stemmen. Het orgel wordt in stand gehouden door Stichting Schnitgerorgel Zwolle. Vanaf april 2022 gaat een grootscheepse restauratie van het orgel van start. U kunt helpen door een of meerdere orgelpijpen te adopteren!

Front van het Schnitkerorgel

Overzicht