Geelvinck Early Piano Museum Amsterdam

Depotbezoek mogelijk op afspraak.

posthoornkerk interieur

Geelvinck Early Piano Museum Amsterdam: Haarlemmerhouttuinen 47 - D, 1013 GM Amsterdam

Onze museumlocatie in de catacomben van de Posthoornkerk

Museum Geelvinck heeft een bescheiden vestiging in een gedeelte van de catacomben van de Posthoornkerk (ingang Haarlemmer Houttuinen). Studenten van de afdeling Pianoforte van het Conservatorium van Amsterdam krijgen er onder leiding van Olga Pashchenko les op enkele historische piano’s. Tevens is er een bescheiden depotruimte gevormd.

Vanaf 2013 huurt Museum Geelvinck een deel van de catacomben van de Posthoornkerk. Oorspronkelijk was voorzien, dat het museum in samenwerking met Stadsherstel (eigenaar van de kerk) een nieuw muziekpodium voor historische piano’s zou ontwikkelen in het schip van de Posthoornkerk. Uiteindelijk werd hier om financiële redenen van afgezien. Wel werd een gedeelte van de concerten van de 4e editie van het Geelvinck Festival in het schip van de Posthoornkerk gerealiseerd.

Vanaf mei 2020 zou het Geelvinck Early Piano Museum op beperkte schaal open gaan voor het publiek (muzikale depotrondleidingen voor kleine groepen op afspraak). In het open depot werden de belangrijkste vroege piano’s uit de collectie samengebracht. Als gevolg van Corona moest deze opzet worden uitgesteld en inmiddels wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe vaste opstelling ten behoeve van muzikale rondleidingen.

Daarnaast heeft Museum Geelvinck plannen voor de opzet van een ‘cultural hub’, die dan georganiseerd zal worden vanuit deze locatie.

Kenners van de vroege piano wisten in de loop der jaren hun weg naar deze ‘hidden treasure’ in Amsterdam te vinden. Inmiddels staan de belangrijkste (vooral vroege) juweeltjes uit de collectie in deze bescheiden vestiging van ons museum. Een deel van de instrumenten is  bespeelbaar. Aanstormend talent en gevestigde musici maken regelmatig gebruik van de oefenruimte. Zo nu en dan vinden er opnames (o.a. voor CDs) plaats.

Overzicht