Kasteel Geldrop

Kasteel Geldrop

Kasteel Geldrop: Mierloseweg 1, 5662 KA Geldrop

Het kasteel van Geldrop kent een bouwgeschiedenis die al teruggaat tot 1350. Het kasteel met park en waterpartij bevindt zich midden in het centrum van Geldrop, in de provincie Noord-Brabant. Het is gelegen in het dal van de ter plekke druk meanderende Kleine Dommel.

CadD Stichting “Cultuur aan de Dommel”

  • nevenlokatie voor concerten geprogrammeerd door CadD Stichting “Cultuur aan de Dommel” www.cultuuraandedommelgeldrop.com

Korte historie Kasteel Geldrop

In 1974 werd het kasteelcomplex door het gemeentebestuur aangekocht, nadat twee jaar daarvoor de laatste adellijke bewoner, mevrouw C.F H. baronesse van Tuyll van Serooskerken-Quarles van Ufford, was overleden. In 1996 verkocht de gemeente voor het symbolische bedrag van 1 gulden het gehele complex aan Stichting Kasteel Geldrop. In april 2018 is Stichting Kasteel Geldrop samengegaan met Stichting Kinderboerderij Geldrop en Stichting Vrienden van Kasteel Geldrop en doorgegaan onder de nieuwe naam: StichtingLandgoed Kasteel Geldrop. (link= https://kasteelgeldrop.nl/)

Eerste bewoners in 1350

De eerste bewoners die we in de archieven tegenkomen zijn Philip en Jan van Geldrop, die omstreeks 1350 het kasteel bouwden. De volgende twee eeuwen was het kasteel in bezit van het geslacht Van Horne, maar het werd nauwelijks bewoond. Rond 1600 vestigde Amandus van Horne zich op een woontoren vlak naast het kasteel. In 1616 liet hij het middeleeuwse bouwval opknappen. Dit hooghuis, met karakteristieke trapgevels, vormt nu het middendeel van het huidige kasteel; aan de grachtzijde is het jaartal 1616 in de muurankers nog terug te vinden.
Kasteel Geldrop lag in een moeilijk toegankelijk moerassig gebied. Daarom zijn de muren niet heel erg dik. Bescherming tegen ongewenste indringers werd verkregen door de aanleg van verschillende grachtengordels rond het complex. Daarvan zijn nog enkele resten in het park te vinden.

De Tachtigjarige Oorlog

De roerige tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) heeft ook in Geldrop zijn sporen nagelaten. De eerder genoemde Amandus van Horne streed als overtuigd katholiek in het leger van de Spaanse koning tegen de opstandige protestanten uit het noorden. Toen Frederik Hendrik in 1629 ´s-Hertogenbosch innam ontvluchtten vele katholieken de stad, waaronder bisschop Ophovius. Hij kreeg twee jaar lang een gastvrij onderdak op het Geldropse kasteel. Zeer waarschijnlijk heeft de Antwerpse schilder Rubens verschillende malen het kasteel bezocht. Deze beroemde kunstenaar was een goede vriend van Ophovius en maakte enkele portretten van de gevluchte bisschop, die nog terug zijn te vinden in het Louvre te Parijs en het Mauritshuis in Den Haag.

Van Sprangh en Hoevenaar

In 1768 koopt Adriaan van Sprangh uit Leiden het kasteelcomplex, dat vanwege zijn slechte staat zelf onbewoonbaar was verklaard. Twee jaar later werd de restauratie van het kasteel aanbesteed voor fl 1400,-. Van Sprangh heeft van zijn investering weinig plezier gehad; hij overleed in 1772. Zijn familiewapen is in de westgevel van het kasteel aangebracht.
In 1828 komt het kasteel in handen van de familie Hoevenaar. Zo’n vijftig jaar later werd het kasteel grondig verbouwd. De ophaalbrug met poortgebouw werden gesloopt en aan de westzijde werd een nieuwe vleugel aangebouwd, die nu dienst doet als trouwzaal. Rond 1870 liet Hoevenaar, die een liefhebber was van bijzondere bomen en planten, een tuin aanleggen in Engelse landschapsstijl. Hij trok diverse tuinders aan om zijn park, kassen en tuinen te onderhouden.
Maar ook op andere terreinen liet deze Geldropse kasteelbewoner van zich horen. Zo was hij stichter van de Eindhovense boomkwekerij en een van de grootste aandeelhouders van de voorloper van de Boerenleenbank in Eindhoven (huidige Rabobank).

Landgoed Kasteel Geldrop nu

Het kasteel is de laatste 150 jaar van de buitenkant weinig veranderd. Van binnen is het huis getransformeerd van adellijke woonplek tot huiselijk ingericht kasteel waarin jaarlijks vele activiteiten plaatsvinden.
Op dit moment vinden in het kasteel vele huwelijksvoltrekkingen en klassieke concerten plaats en er is een expositieruimte voor beeldend kunstenaars. Op zolder is een Oudheidkamer ingericht. Hierin zijn diverse oudheidkundige voorwerpen en andere bezienswaardigheden uit het Geldropse van de afgelopen eeuwen te bezichtigen. In de Bibliotheek is een grote collectie historische boeken aanwezig, die men elke zondagmiddag kan inkijken. Op de overloop van de eerste verdieping hangt een interessante verzameling oude foto’s van Geldrop uit de vorige eeuw.
Het gehele landgoed bestaat uit een Kasteelpark, Kasteelhoeve, Bloemenhof, Zintuigentuin en Kinderboerderij. Daarnaast heeft ook het IVN hier een vaste plaats op het Landgoed.

Boek: Kasteel Geldrop, een edel verleden

2016 was voor het bestuur van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop de aanleiding om het 400-jarig bestaan van het huidige kasteel te vieren met onder meer de uitgave van het boek ‘Kasteel Geldrop, een edel verleden’. Een boek met verhalen over voormalige bewoners, bezoekers en eigenaren. Uit brieven en nog niet eerder vertaalde dagboeken blijken interessante verbindingen tussen Kasteel Geldrop en roemruchte politici, kunstenaars en leden van de koninklijke familie. Zo komt u Rubens tegen in de beschrijving van het dagelijks leven van de gevluchte bisschop Ophovius. Ook over de markante bewoner Hubertus Paulus Hoevenaar is veel te vertellen. Als verarmd lid van een voorname familie maakte hij een avontuurlijke tocht naar de Oost. Met zijn technische kennis, zakelijk instinct en het lucratieve contract van koning Willem I op zak, maakte hij snel carrière en vergaarde hij zijn vermogen. Door zijn toedoen heeft het kasteel zijn huidige vorm gekregen. Later trouwde dochter Arnaudina met de burgemeester van Voorburg Henri van Tuyll van Serooskerken en hun nazaten bleven tot 1974 op Kasteel Geldrop wonen. Van de laatste bewoners, personeelsleden en gasten zijn vele interviews afgenomen en verwerkt tot een beeldend verhaal over het leven in een voornaam huis: Kasteel Geldrop.
Reserveer een rondleiding in het kasteel
 
 
 
 
 

Overzicht