Luther Museum

Luther Museum: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam

Sinds 2019 organiseert Museum Geelvinck de Geelvinck Salon in de Kerkzaal van het Luther Museum Amsterdam.

De Geelvinck Salon is in 2004 gestart in het Geelvinck Hinlopen Huis en sedertdien loopt deze concertserie met een gevarieerd aanbod van muziekgenres en waarin de historische fortepiano centraal staat, continu: tijdens het seizoen wekelijks of twee-wekelijks – alleen tijdens Corona konden een aantal concerten geen doorgang vinden.

Luther Museum in de Wittenberg
Het gebouw, waar sinds juni  2019 het Luther Museum Amsterdam, is gevestigd, staat ook bekend als de Wittenberg. Deze naam is een verwijzing naar de stad waar Luther eens zijn stellingen bekend maakte. Het gebouw, dat dateert uit 1772, bevindt zich in de Plantagebuurt, tussen Weesperstraat en Roetersstraat, op de hoek, waar Nieuwe Kerkstraat en Nieuwe Keizersgracht samenkomen. Het Luther Museum, dat naast de fraaie Regentenkamer, ook de kerkzaal in gebruik zal nemen, herbergt de collectie kostbaarheden van de Lutherse Gemeente, zoals de Doop van de Kamerling door Ruysdael.

Het adres van het Luther Museum en de kerkzaal is:
Nieuwe Keizersgracht 570.

Muziek in Musea: de Geelvinck Salon in het Luther Museum
In de fraaie kerkzaal, met een prachtige lichtinval dankzij ramen aan weerszijden, staat een in 2020 geheel gerestaureerd orgel. Daarnaast hebben wij onze Erard-vleugel uit 1891 – uit de nalatenschap van Romain d’Ansembourg – in bruikleen geplaatst. De Geelvinck Salon is onze belangrijkste kamermuziekserie, die wij onder de paraplu ‘Muziek in Musea’ organiseren. .

Programmering:
zie hiervoor onze Concertagenda

Herbestemming van de Wittenberg
De Lutherse Gemeente bestaat al sinds 1588 in Amsterdam en heeft zich altijd de zorg voor vreemdelingen, wezen, ouderen, zieken en armen aangetrokken. Na verhuizing van de zorginstelling naar andere delen van Amsterdam en een ingrijpende verbouwing heeft de Wittenberg een nieuwe bestemming gekregen: short stay en museum. De opbrengsten van de short stay zijn bestemd voor de werken van de Diaconie, de zorg voor armen, ouderen, vluchtelingen zonder papieren en leden van de LHBTQ+

Meer info over het museum: www.luthermuseum.nl 

Overzicht