Meermansburg Hof Leiden

Meermanshof-Hof-Leiden-front-

Meermansburg Hof Leiden: Oude Vest 159, 2312 XW Leiden

Leiden telt ruim dertig ‘hofjes’. Het grootste ervan is Hof Meermansburg, gelegen aan een van de fraaie grachten in de historische binnenstad van Leiden. Het werd in 1681 gesticht door een welgesteld echtpaar: Maerten Ruychaver Meerman en Helena Verburgh, bedoeld voor huisvesting van alleenstaande christelijke vrouwen en tegenwoordig ook voor mannen. Het beschikt over een fraaie Regentenkamer, waar een vleugel staat, in bruikleen van de Geelvinck Coll.

Oorspronkelijk bestemd voor de huisvesting van alleenstaande christelijke vrouwen van 40 jaar en ouder, ofwel voor “eerbaere, nugtere Weduwen ofte Vrouspersonen, ter goeder naeme en fame sijnde, ten minste boven de veertig Jaeren out sijnde, geen kinderen hebbende”. Tegenwoordig wonen er in de hofjeswoningen ook mannen en is de leeftijdsgrens verlaagd naar ca 30 jaar.  Het is een Rijksmonument.

Culturele betekenis

Het in stand houden van Hof Meermansburg is in zich zelf een zaak van culturele betekenis. Daar bij past dat Het College van Regenten ook open staat voor verzoeken om medewerking te verlenen aan culturele activiteiten: open monumentendagen; kunstroute; concerten; tentoonstellingen en dergelijke.

Regentenkamer

Hof Meermansburg beschikt over een fraaie Regentenkamer met een belangrijke collectie portretten van vroegere regenten, vnl. uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Hier staat ook een vleugel, een Belehradek ‘mignon’ salon grand, Wenen ca. 1880-1885, in bruikleen van de Geelvinck Coll. Het is de bedoeling, dat zodra er weer concerten voor publiek gegeven kunnen worden , deze Weense vleugel bespeeld zal worden en er een concertprogrammering wordt opgesteld, in samenwerking met Museum Geelvinck / Muziek in Musea.

Overzicht