Statement Oekraïne-crisis

Museum Geelvinck is ontzet over de gebeurtenissen in Oekraïne, Rusland en Belarus en veroordeelt de Russische militaire inval in Oekraïne, die door het Poetin-regime is georkestreerd. Wij leven mee met de families en vrienden van de onschuldige slachtoffers van deze oorlogshandelingen en van de strijd, die de afgelopen jaren in de Donbas-regio is gevoerd, alsmede van hen, die het slachtoffer zijn geworden van represailles tegen hun vrije meningsuiting, of vanwege hun redelijke daden van humanitair verzet tegen het lokale regime in de Russische Federatie, Belarus en Oekraïne. Wij hopen van harte, dat onze vrienden en collega’s met wortels in landen van de voormalige Sovjetunie, alsmede hun families en vrienden, veilig deze crisis doorstaan, dat deze strijd eindigt en dat een rechtvaardige, inclusieve, sociaal evenwichtige en democratische samenleving tot stand komt, waarin de wonden van deze broedermoord kunnen helen.

In Europa delen wij – in al zijn lokale variatie – een gezamenlijke culturele geschiedenis, waarin eveneens de huidige landen participeren die onderdeel uitmaakten van het voormalige sovjet imperium, met alle culturele diversiteit van de vele volkeren, die deze herbergen. Wij hechten eraan te benadrukken, dat spiritueel –integraal deel uit maken van onze Europese identiteit. Het kan niet zo zijn, dat kunstuitingen van musici, kunstenaars en andere creatieve makers, als ook het werk van onze collega’s, uit deze landen, die part nog deel hebben aan het ontstaan van deze strijd, de dupe worden; wij willen ook hen een hart onder de riem steken. Ons museumteam wil zich inzetten om de brugfunctie van culturele dialoog te beschermen en deze opnieuw op te bouwen.

Wij roepen op tot kalmte en bezinning om de dialoog te hervatten, tot het respecteren van elkaars vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring, tot het ontzien van onschuldige burgers en cultureel erfgoed, en tot het stopzetten van de strijd en het in acht nemen van de internationale verdragen.

Met de actie ‘h-art for Ukraine‘ steekt de cultuursector de inwoners van de Oekraïne een hart onder de riem. Wij doen mee met de actie ‘Streaming for Ukraine‘: alle inkomsten van onze concertvideo gaan naar Giro 555. Ook ons Geelvinck Salon concert op 6 maart in het Luther Museum Amsterdam geeft aandacht aan de actie.

Geef ruimhartig steun door een donatie op Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties: NL08 INGB 0000 0005 55

Museum Geelvinck werkt samen met ICOMOS, Europeana en andere partijen in Saving Ukrainian Cultural Heritage Online / SUCHO

VN resolutie veroordeelt Russische agressie in Oekraïne
Op woensdag 2 maart 2022 heeft de Algemene vergadering van de Verenigde Naties met een overweldigende meerderheid Ruslands agressie tegen Oekraïne veroordeeld en Rusland gevraagd de gevechten te beëindigen en zijn troepen terug te trekken.

Toespraak President Zelensky van Oekraïne gericht tot het Russische volk

In navolging van de woorden van President Zelensky stellen wij uitdrukkelijk, dat wij de President van de Russische Federatie, Vladimir V. Poetin c.s. verantwoordelijk houden, en dat onze veroordeling gericht is tegen zijn regime en degenen die hem steunen. Wij respecteren de Russische cultuur, en evenzeer die van de andere volkeren, die Rusland en de overige landen welke ooit deel uitmaakten van de Sovjetunie, als hun thuis beschouwen. Behoudens in het geval dat door een partij actief steun wordt betuigd of deel wordt genomen aan door het Poetin-regime georkestreerde vijandelijkheden in Oekraïne of andere vormen van onderdrukking, zullen wij ons inzetten om onze culturele banden te behouden en blijven wij interculturele dialoog ondersteunen.

Experts warn that the pressure to take a tough stance against Russian artists risks ending decades of cultural exchange. 
The more we antagonize, the more we cut off, the more we ban, the more we censor and the more we have this xenophobic reaction, the more we play into Putin’s hands,” said Simon Morrison, a professor of music at Princeton who studies Russia. “We render each side into a crude cartoon.” New York Times, 5 maart 2022, Javier C.Hernández, “Too close to Putin? Institutions vet artists, uncomfortably – Russia’s invasion of Ukraine has led arts organizations to reconsider who performs, forcing them to confront questions about free speech and policing political views.

The American pianist Van Cliburn’s victory at the International Tchaikovsky Competition in Moscow in 1958 was seen as a sign, at the height of the Cold War, that art could transcend political differences. Foto: The Van Cliburn Foundation, USA

Visie Sjeng Scheijen in Nieuwsweekend, Omroep Max, 5 maart 2022

Doneer aan Stichting Oekraïne Projecten onder vermelding van Noodhulp op NL03 RABO 0325 7748 89

Deze actie is onderdeel van de landelijke campagne H-art for Ukraine van het culturele veld, dat aankomend weekend 4 t/m 6 maart activiteiten organiseert om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen voor de door de gewelddadigheden getroffen inwoners van Oekraïne.

De schipbrug, die de Basjkieren in november 1813 over de IJssel hebben gelegd ten behoeve van de bevrijding van Nederland van het Napoleons regime, staat symbool voor de brug tussen onze culturen.