Metsu thuis bij de Hinlopens

Van 3 nov 2010 tot 11 apr 2011
metsu_thuis_bij_de_hinlopens

Naar aanleiding van de geboorte van zijn dochter Sara in 1660, bestelt de Amsterdamse collectioneur Jan Hinlopen het genreschilderij ‘Het Kraambezoek’ bij Gabriël Metsu. Later zouden nog twee opdrachten volgen en daarmee werd hij eenbelangrijke Amsterdamse patroon van Gabriel Metsu (1629- 1667).

Gabriël Metsu

Metsu is een van de belangrijkste Nederlandse genreschilders uit de 17de eeuw. Zijn schilderijen geven een prachtige indruk van alledaagse momenten in de Gouden Eeuw. Ondanks zijn relatief korte leven was Metsu een van de meest geliefde schilders in zijn tijd. Zijn schilderijen werden voor aanzienlijke bedragen verhandeld. In de 18de en 19de eeuw was Metsu bekender dan Vermeer.

Sara Hinlopen

Opmerkelijk is dat zijn dochter Sara Hinlopen zowel de aanleiding vormde voor de aanschaf van ‘Het Kraambezoek’, als dat zij het stralende middelpunt vormt van het familieportret dat Jan Hinlopen enkele jaren later door Metsu laat vervaardigen. Sara trouwde met de Amsterdamse regent Albert Geelvinck en woonde vanaf de bouw in 1687 tot aan haar dood in 1749 in het Geelvinck Hinlopen Huis.

Dit soort schilderijen zijn meer geweest dan een aardige wandvulling in combinatie met een goede investering: zij vormden een bevestiging van de status van de nouveau riche burgerij. De bezitter kon zich spiegelen aan de afgebeelde rijkdom. Jan Hinlopen vormde hiervan een typerend voorbeeld.

Rijksmuseum

In het Rijksmuseum was een overzichtstentoonstelling te zien van Metsu: Gabriël Metsu: een meester herontdekt.

De tentoonstelling ‘Gabriël Metsu: Rediscovered Master of the Dutch Golden Age’ was eerder te zien in Dublin en gaat nu naar de National Gallery of Art in Washington (17 april – 24 juli 2011)

Overzicht