Geelvinck Salon en Le Salon de la Haye

salon-19e-eeuw
Gepubliceerd op: 20 maart 2012

‘Le Salon de la Haye’  heeft een naam opgebouwd als podium voor huisconcerten. Kamermuziek uit de 18e en 19e eeuw op authentieke instrumenten in authentieke uitvoeringen in intieme ambiances. In het huis van Olaf en Charlotte van Hees staat een wisselende collectie historische tafelpiano’s, waarvan een aantal regelmatig in Museum Geelvinck in Amsterdam te zien is. Le Salon de la Haye heeft dan ook een samenwerking met het Geelvinck in Amsterdam.

Jong, aanstormend talent en gevestigde namen hebben met veel plezier opgetreden. Niet de minsten traden bij hen thuis op: Petra Somlai (fortepiano) won het Brugge Concours Oude Muziek en Kae Ogawa met haar ensemble wonnen het Van Wassenaer Concours. Chiaki Omura won vorig jaar de Eerste Prijs in de Amsterdam Virtuosi, het eerste concours voor tafelpiano ter wereld in Museum Geelvinck in Amsterdam.

Door de bijzondere repertoire keuze, het unieke instrumentarium, de kleinschaligheid en de intimiteit voorziet Le Salon De La Haye kennelijk in een behoefte in deze zo luidruchtige en exhibitionistische wereld.

De naam ‘Le Salon de la Haye’ heeft verschillende betekenissen, die alle van toepassing zijn: La Haye is Den Haag, De La Haye is de oude ( Frans-Normandische en Schotse) naam voor Van Hees en dit soort muziekavonden werd in de 18e en 19e eeuw een Salon genoemd, zeker in Den Haag, waar het de gewoonte was Frans te spreken, het zgn. ‘Hagois’.

Le Salon de la Haye verheugt zich in een samenwerkingsverband met de Geelvinck Salon, het podium voor wekelijkse uitvoeringen van kamermuziek en/of muziektheater op de zondagnamiddag in de Blauwe Kamer of de Rembrandtzaal van het Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam. Aldaar wordt op nagenoeg dezelfde instrumenten dezelfde muziek gespeeld met dezelfde gedachte: De salonmuziek van eind 18e-begin 19e eeuw op authentieke instrumenten in een authentieke ambiance in een authentieke uitvoering. Dit samenwerkings-verband zal zich de komende jaren gaan uitbreiden via een zgn. ‘museum buiten de muren’ of ‘netwerkmuseum’, waarbij op diverse museale cq. historische locaties oude klavierinstrumenten zullen worden geplaatst en bespeeld. De musici zullen daarbij voor een groot deel afkomstig zijn van de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium (KonCon) te ’s-Gravenhage en het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.

Tevens zal Museum Geelvinck ism. Le Salon de la Haye historische tafelpiano’s (o.a. verkregen door schenkingen aan studenten pianoforte van het KonCon in langdurige bruikleen geven, indien hen de middelen ontbreken zelf een pianoforte aan te schaffen.

Het Geelvinck verwelkomt de samenwerking met Le Salon de la Haye. Het past in ons beleid om als netwerkmuseum buiten onze muren te treden en ook landelijk het bespelen van historische muziekinstrumenten – en de tafelpiano in het bijzonder – te stimuleren. Door het beheer over de historische instrumenten van de Sweelinck Collectie en onze inspanningen deze tot klinken te brengen in de Geelvinck Salon en elders op passende locaties, hopen wij een grotere appreciatie bij het publiek te bereiken voor dit waardevolle en kwetsbare erfgoed.

 

 

 

Overzicht