Gerda Havertong & Ronald Snijders op zoek naar ‘Songs & Tales from Slavery Times’

Gepubliceerd op: 3 mei 2024

foto: vlnr onder: Dunya Verwey, Gerda Havertong, Yvette Maltha,
boven: Michel Agterberg, Ronald Snijders & Jurn Buisman

Het project dat Museum Geelvinck een jaar geleden startte met uitvoeringen van liederen waar de herinnering aan de tijden van slavernij nog in doorklinkt, krijgt nu een vervolg in Suriname. Ons Geelvinck video-podcast productieteam met cameraman Michel Agterberg, Yvette Maltha, Jurn Buisman & Dunya Verwey, is nu samen met Gerda Havertong en Ronald Snijders in Suriname, op zoek naar dit levend muzikaal Surinaams erfgoed. 

Het project ‘Bigi Kayman – Songs & Tales from Slavery Times’ heeft een voorgeschiedenis, die weer teruggaat naar Suriname, vier jaar geleden. Op 28 februari 2020 is in Paramaribo het nieuwe paviljoen voor Dagbesteding van het Wiesje Zorgcentrum voor mensen met dementie feestelijk geopend, een initiatief van Gerda Havertong.

De manier waarop hier met muziek gewerkt wordt en hoe dit de kwaliteit van leven van de bewoners positief beinvloedt, is indrukwekkend.

De dag erna konden we een onderdeel van het programma van de dagbesteding meemaken, waaronder het stimuleren van bewegen en dans met muzikale begeleiding. Sommigen deden actief mee, anderen leek het langs hen heen te gaan.

Maar het moment dat Gerda de dagbestedingsruimte binnenkwam en liedjes met de bewoners begon te zingen, liedjes van vroeger, van school, van de kindertijd, was een opmerkelijk keerpunt: ogen gingen open, de rug werd gestrekt, woorden kwamen terug, de bewegingen werden levendiger. Een onvergetelijke waarneming. Opmerkelijk ook dat een belangrijk deel van deze liedjes een achtergrond hebben in de tijd van slavernij.

Op onze website is daar nog een blogje over te vinden,
zie What Music can do

Gerda en Ronald luisteren naar wat Mavis Noordwijk vertelt

Hier en op dat moment is de vonk overgesprongen die heeft geleid tot het project ‘Bigi Kayman – Songs & Tales from Slavery Times’, over liederen en liedjes waarin de slavernij nog in doorklinkt. De vorm is een videopodcast, die als het ware onze zoektocht naar deze liedjes vastlegt.

Deze Afro-Surinaamse liedcultuur behoort tot het Surinaams cultureel erfgoed. Waar deze liederen zeker voor staan is de kracht van verzet, weerbaarheid en veerkracht. De vraag die wij ons stellen is, in hoe verre deze liedjes nog gekend en doorgegeven worden – is het Levend Erfgoed?

Samen met Gerda Havertong en Ronald Snijders, bezoeken wij locaties, zoals Muziekschool Bellas Artes, Cultuurcentrum Beatrix Theater in Moengo, de zanggroep van Scouting Suriname, Zorgcentrum Wiesje en bevragen we kenners van deze liedcultuur zoals Mavis Noordwijk en Liesbeth Peroti. We gaan ook naar betekenisvolle locaties zoals Kaaimangrassi , voormalige Plantage Rorac, Klaverblad en Jodensavanne.
Schrijfster en historica Cynthia McLeod verschaft ons de nodige historische diepgang en het bredere perspectief.

Wordt vervolgd

Overzicht