St.Wiesje opent nieuw gebouw voor Dagopvang in Paramaribo – ‘What Music Can Do’ voor alzheimer patiënten

Gepubliceerd op: 28 mei 2020

Op uitnodiging van Gerda Havertong maakten wij op 28 februari de feestelijke opening mee van een nieuw woonzorggebouw voor dementerenden in Suriname. Wat ons bijzonder trof was de rol van muziek, dansen en zingen als een vast onderdeel in de dagelijkse zorg voor het welbevinden van alzheimer en dementie patiënten.

Het gaat er niet om hoe OUD je wordt, maar om HOE je oud wordt

Met die gedachte heeft Gerda Havertong 20 jaar geleden Stichting Wiesje opgericht. In 2005 is een eerste dagopvang geopend, daar is een 24-uurs woonzorgvoorziening bijgekomen en op 28 februari is een nieuwe uitgebreidere dagopvang geopend. Dit is mogelijk gemaakt door o.a. giften van sponsoren en charity evenementen, zoals de jaarlijkse Wiesje Brunch (helaas is de Charity Brunch 2020 door Corona gecanceled). Er zijn ook al plannen voor verdere uitbreiding op dt fraai gelegen woonzorgcomplex aan de Kanangalaan, naast de Cultuurtuin in Paramaribo. Daar is geld voor nodig, juist nu: helpt u mee?

Over Stichting Wiesje

Gerda Havertong schrijft: In 1999 heb ik in Suriname mijn moeder, Wiesje Havertong-Nooitmeer, begraven. Zij is slechts 72 jaar geworden. Zij was sinds enkele jaren dement. Ik heb met mijn eigen ogen moeten zien hoe ontoereikend de zorg in Suriname nog is. Suriname beschikt over onvoldoende middelen en deskundigheid om voldoende goede zorg en begeleiding te kunnen bieden aan mensen met dementie. Daarom heb ik eind 1999 samen met een aantal andere enthousiaste mensen Stichting Wiesje opgericht.

Doelstellingen

Stichting Wiesje zet zich in om middelen bij elkaar te brengen, kennis over te dragen en voorzieningen te realiseren voor mensen met dementie in Suriname. In 2003 is een kenniscentrum opgericht waar mensen informatie kunnen krijgen over wat dementie is en hoe hier mee om te gaan. In 2005 is onze dagopvang geopend, waar dagelijks 15 mensen worden opgevangen voor begeleiding en sociale activiteiten. Er wordt hard gewerkt om een of meer woonvoorzieningen te realiseren waar mensen met dementie kunnen wonen en waar 24/7 professionele zorg beschikbaar is.

Opening Nieuwe Dagopvang 28 februari  2020

Hier een impressie van de Opening van de nieuwe Dagopvang op 28 februari 2020
Bij de onthulling van de plaquette spraken initiatiefneemster Gerda Havertong en voorzitter Stan Franker een korte felicitatie.

What Music Can Do

Impressie van de Dagopvang, waarin bewegen, zingen en muziek maken een belangrijke plaats krijgen als een vast onderdeel in de dagelijkse zorg voor het welbevinden van alzheimer en dementie patiënten. Zo worden er regelmatig yoga- en bewegingsoefeningen gegeven en wordt er veel gezongen, al dan niet begeleid door ritme-instrumenten als een tamboerijn.

 

opname: Dunya Verwey / Museum Geelvinck
montage: Michel Agterberg Videoproducties

Onderzoek Dementie en Muziek

Recent en nog doorgaand onderzoek laat zien dat muziek en het functioneren van de hersenen een heilzame relatie met elkaar hebben. Vooraanstaand wetenschapper, die op dit terrein baanbrekend onderzoek heeft gedaan, is Prof. Dr. Erik Scherder, die onlangs op 17 juni, bij het Jubileumconcert van het Leerorkest in het Concertgebouw in zijn videoboodschap nogmaals wijst op muziek en het jonge brein. Dat dit ook geldt voor het oude(re) brein, heeft hij op andere momenten op overtuigende wijze geillustreerd.

Museum Geelvinck heeft vanuit onze focus op muziek en de relatie met geestelijke en fysieke gezondheid, bijzondere belangstelling voor deze invalshoek en de resultaten van dit voortgaande onderzoek.

Overzicht