Jurn Buisman internationaal gekozen tot Secretary General van ICOMOS

Gepubliceerd op: 13 september 2023

Tijdens het driejaarlijkse wereldcongres van ICOMOS in Sydney eind augustus, is Jurn Buisman tot secretaris generaal gekozen. Het International Council on Monuments and Sites – de wereldkoepel voor experts op het terrein van erfgoed (ca. 11.000 leden wereldwijd) – is vooral bekend als adviseur voor nominaties en monitoring van UNESCO Werelderfgoed. Haar werkveld is echter veel breder. Zo verzorgt zij ook bij crises ter plekke erfgoedexpertise, zoals recent na de aardbeving in Marokko.

Al decennia is ons museum betrokken bij ICOMOS. Toen onder Halbe Zijlstra, Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Kabinet van Rutte 1 (2010 – 2012), het ‘Erfgoedhuis’ werd opgeheven, werd het Geelvinck Hinlopen Huis enige jaren het ‘clubhuis’ van ICOMOS Nederland.

Naar aanleiding van de symposia en tentoonstellingen die wij over de historische (keur)tuinen organiseerden, was Jurn Buisman al eerder lid geworden van het internationale wetenschappelijke comité voor historische tuinen. Dat comité (ICOMOS-IFLA International Scientific Commitee for Cultural Landscapes) vergrootte zijn scope in die jaren naar landschappen in brede zin; van rurale t/m urbane landschappen. Sedert een paar jaar is hij vice-president (coördinator) voor Europa.

Jurn – drijvende kracht achter ons museum – is daarnaast reeds acht jaar secretaris van ICOMOS Nederland. Het secretariaat wordt vanuit ons museum verzorgd. In deze functie stond hij aan de wieg van het internationale wetenschappelijke comité voor water en erfgoed (ISC Water). Tevens was hij onder meer betrokken bij de totstandkoming van de ICOMOS European Quality Principles en de European Cultural Heritage Green Paper. De laatste jaren vertegenwoordigt Jurn ICOMOS als ‘observer’ bij de Commissie voor Cultuur, Erfgoed en Landschap (CDCPP) van de Raad van Europa. Jurn is tevens namens ons museum lid van de Raad van Europa Nostra en daarnaast is hij lid van het stichtingsbestuur-RvT van Interpret Europe.

Onlangs is Björn Stenvers als nieuwe voorzitter toegetreden tot het bestuur van ICOMOS Nederland. Wij kennen Björn goed, want vele jaren geleden was Björn vanuit het Amsterdam Museum als parttime directeur voor marketing gedetacheerd bij ons museum, toen nog in het Geelvinck Hinlopen Huis. Daarna heeft hij ons museum nog enige jaren internationaal vertegenwoordigd. Voordat Björn toetrad tot het bestuur van ICOMOS, was hij nauw betrokken bij ICOM (International Council of Museums), waarvoor hij in het hoofdkantoor in Parijs enige tijd een directiefunctie uitvoerde.

Overzicht