Camerata Trajectina

CAMERATA TRAJECTINA

Het ensemble Camerata Trajectina (‘Utrechts muziekgezelschap’, opgericht 1974) heeft naam gemaakt met haar voortdurende pleidooi voor de Nederlandse muziek vanaf de Middeleeuwen tot en met de 17e eeuw. De kern van het ensemble bestaat Hieke Meppelink – sopraan, Nico van der Meel – tenor, Saskia Coolen – blokfluit en viola da gamba, Erik Beijer – viola da gamba en Arjen Verhage – luit, indien nodig bijgestaan door andere musici.

Artistiek leider Louis Peter Grijp, helaas begin 2016 overleden, verrichtte onderzoek naar Nederlandse muziek op het Meertens Instituut te Amsterdam, waar hij een enorme Nederlandse Liederenbank opzette. Daarnaast was hij hoogleraar Nederlandse liedcultuur aan de Universiteit Utrecht. Zijn programma’s zijn veelal gebouwd rond literaire of politieke en religieuze thema’s en personen. Camerata Trajectina werkte mee aan tal van Nationale Herdenkingen, vanaf de Unie van Utrecht (1979) tot aan Johannes Calvijn (2009).

Een andere lijn is de samenhang tussen muziek en schilderkunst, onder meer Jan Steen (1996, Rijksmuseum te Amsterdam), Frans Hals (2004, Frans Hals Museum in Haarlem) en Jeroen Bosch (2009, De Zeven Zonden van Jeroen Bosch met Gerrit Komrij). Speciale aandacht gaat uit naar Nederlands muziektheater uit de Gouden Eeuw, zoals de eerste Nederlandse opera Bacchus, Ceres & Venus van Johan Schenck (opgevoerd in het Oude Muziek Festival Utrecht 2006), Starters zingende klucht Lijsje Flepkous (2007) en Hacquart’s bijna-opera De Triomferende Min (2012).

Met De Vrede van Utrecht maakt Camerata Trajectina een cirkel rond. Het ensemble begon zijn carrière met politieke liederen uit de Tachtigjarige Oorlog (vanaf 1568), leverde een bijdrage aan de Nationale Herdenking van de Vrede van Munster (1648) en ensceneerde De Triomferende Min, die was geschreven voor de Vrede van Nijmegen (1678). Die Vrede markeerde het einde van de Hollandse Oorlog van de jonge Lodewijk XIV, wiens expansiedrang pas met de Vrede van Utrecht (1713) echt werd ingetoomd. Zo belichtte Camerata Trajectina de opkomst, bloei en neergang van Nederlands Gouden Eeuw vanuit muzikaal perspectief.

Camerata Trajectina gaf honderden concerten in Nederland (waaronder vele in het Oude Muziek Festival Utrecht) en Vlaanderen, in de meeste andere landen van Europa, in de Verenigde Staten en Canada, Mexico, het Midden-Oosten, Indonesië, Ghana, en Marokko. Inmiddels zijn meer dan 25 cd’s verschenen, vrijwel allemaal op het label Globe.

 

 

 

Overzicht