17 november 2021: webinar ‘November-December 1813’

Op woensdagmiddag 17 november 2021 vindt een internationaal wetenschappelijk webinar plaats over de gebeurtenissen op het huidige Nederlandse grondgebied in November-December 1813.

Basjkiers ruiterbeeld in hoogwater bij de IJssel en molen van Veessen

Het internationale webinar is ter voorbereiding van de beoogde internationale wetenschappelijke conferentie, die in principe voor het najaar van 2022 gepland staat en bedoeld voor geïnteresseerde experts op het terrein van de Napoleontische oorlogen.

Het doel van deze online-bijeenkomst is een inventarisering te maken van de bestaande kennisclusters, vraagstellingen te formuleren en de uitgangspunten voor nader voorbereidend onderzoek door te formeren werkgroepen te agenderen. De inventarisatie van de verschillende expertiseclusters maakt tevens de leemten zichtbaar. Met het formuleren van vraagstellingen wordt het terrein van de beoogde conferentie thematisch afgebakend.

Het webinar bestaat uit twee delen:

I. de rol van het Russische 1e Regiment Basjkieren tijdens de Nederlandse veldtocht

II. de impact van de acties van generaal Alexander Benckendorff op de wedergeboorte van de Nederlandse Oranje-natiestaat – vanuit nationaal en internationaal perspectief

Bent u geïnteresseerd actief aan de discussie deel te nemen en wilt u een korte thematische presentatie geven, neemt u dan uiterlijk 10 november contact op met de organisator, Museum Geelvinck.

Het webinar wordt geopend met een welkomstwoord door de burgemeester van Wijhe, Ton Strien, en een boodschap van het Hoofd van de Republiek Basjkortostan.

Het webinar wordt digitaal opgenomen. 

Voorbereidende werkgroepen en de conferentie in 2022

Het de bedoeling om enkele werkgroepjes te vormen om de conferentie nader voor te bereiden. In de daaropvolgende maanden kunnen de gevormde werkgroepen online vergaderen. Zij bereiden de uiteindelijke conferentie voor, die dan, als alles volgens planning gaat, in het najaar van 2022 plaats zal vinden. 

Wij streven ernaar, dat de conferentie samenvalt met het beoogde bezoek van het Hoofd van de Republiek Basjkortostan aan Nederland. Bij dit bezoek zullen de Basjkieren-monumenten in Veessen (ruiterbeeld) en in Wijhe (bivakmonument) officieel worden ingewijd.

De conferentie zal een hybride vorm krijgen en is door belangstellenden ook online te volgen. Het is de bedoeling, dat gepresenteerde ‘papers’ van de sprekers uiteindelijk zullen worden gepubliceerd. Het is de bedoeling om ook een glossarium en een bibliografie samen te stellen.

Gegevens webinar:

Datum: woensdag 17 november 2021
Aanvang: 12 uur ’s middags
Taal: Engels
Programma: klik hier

NB Het webinar is besloten en uitsluitend bedoeld voor experts. Bent u geïnteresseerd in het thema, maar niet professioneel of als amateur-onderzoeker (bijv. in het kader van een historische vereniging) actief op dit terrein, dan nodigen wij u graag uit voor de uiteindelijke conferentie, die gepland staat voor najaar 2022.

Meer informatie:

Voor meer informatie en deelname aan het webinar neemt u contact op met Jurn Buisman:
– buisman@geelvinck.nl
– tel. +31.578695670 of +31.20-6390747
– mobiele telefoon (Dunya Verwey): +31.654794606

Meer informatie verschillende perspectieven  | Programma webinar (en)