Museum Geelvinck op Kolthoorn

Museum Geelvinck op Kolthoorn: Kamperweg 23, 8181 CS Heerde

De Gelderse villa Huize Kolthoorn in de gelijknamige buurtschap, werd in 1880 op een steenworp van de grote en veel oudere boerderij van het landgoed gebouwd. Indertijd omvatte het landgoed – gelegen tussen de IJssel en de Noord-Veluwe – eveneens het aanpalende bos- en heidegebied (nu Landgoed Boshoven). Het landgoed werd in 1899 aangekocht door de gevierde kunstschilder Jan L. Kleintjes (1872-1955) en zijn vrouw Hedwig Kleintjes – van Osselen (1871-1936), dochter van de bekende kinderboekenschrijfster, Berta van Osselen – van Delden (1847-1936) en zelf ook kunstenares. Kolthoorn groeide in die jaren uit tot een centrum waar kunstenaars van diverse pluimage elkaar ontmoetten.

Grote Atelier

Na aanvankelijk in het voormalige koetshuis hun atelier te hebben gevestigd, breide in 1904 het echtpaar Kleintjes – van Osselen het huis met een groot atelier in ‘Arts & Crafts’-stijl uit. Hier werden regelmatig muziekavonden georganiseerd. De tuin met een bescheiden arboretum werd aangelegd in architectonische stijl.

Na de dood van Hedwig ging het bergafwaarts met Jan Kleintjes. Het landgoed werd grotendeels verkocht en uiteindelijk ook delen van de tuin. In 1956 kocht de industrieel en kunstverzamelaar G.A.H. Buisman Jzn. de buitenplaats uit diens nalatenschap. Vanaf 1997 werd de sfeer van Jan Kleintjes door de tweede generatie Buisman weer stapsgewijs in huis en tuin teruggebracht. In het Grote Atelier vinden als vanouds weer concerten plaats.

Museum Geelvinck op Huize Kolthoorn

Begin jaren ’90 lag in Huize Kolthoorn de bakermat van Museum Geelvinck. Sindsdien is de administratie en de directie van het museum vanuit het kantoor van de villa gevoerd en heeft het eveneens een depotfunctie. Inmiddels is het landgoed Kolthoorn ondergebracht in een stichting en deze heeft op haar beurt delen in gebruik gegeven aan Museum Geelvinck, dat daar onder meer de collectie Kleintjes – van Osselen zal beheren. Bij het landgoed behoren eveneens de bovenloop van de Blanke Beek en de Kolthoorner Sprengen.
In het Grote Atelier zullen de opnames van een aantal concerten voor de online-versie van de 10e editie van het Geelvinck Festival ‘Early Piano’ op fortepiano’s uit de collectie van Museum Geelvinck (o.a. Sweelinck Collectie) plaatsvinden.

Het museum op Huize Kolthoorn is uitsluitend op afspraak te bezichtigen: info@geelvinck.nl

Op Huize Kolthoorn is eveneens het secretariaat van ICOMOS Nederland gevestigd. Dit is het Nederlandse comité van de wereldorganisatie voor het behoud van onroerend erfgoed. ICOMOS is vooral bekend vanwege zijn officiële adviserende rol bij UNESCO Werelderfgoed.

Ruiterbeeld ter herinnering aan de Schipbrug van de Basjkieren

Bezoek ook het levensgrootte ruiterbeeld van de Basjkier bij de IJsselhaven in Veessen (Gem. Heerde). Op initiatief van Museum Geelvinck is dit monument geplaatst voor de rol, die de Basjkierse ruiters gespeeld hebben bij de bevrijding van het Napoleontische juk in november-december 1813. Bij Veessen werd door de Basjkieren een schipbrug over de IJssel gelegd.

De Basjkieren waren bij de eerste geallieerde ruiters, die door de Franse linies Amsterdam wisten te bereikten. De aankomst van deze ruitereenheid heeft er toe geleid, dat de provisionele stadsregering van de hoofdstad zich voldoende gesterkt voelde om zich bij het eerder in Den Haag uitgeroepen Vrije Nederland aan te sluiten. In de daarop volgende dagen, zorgde het voortvarend optreden van de provisionele stadsregering van Amsterdam ervoor, dat de Prins van Oranje op 2 december 1813 het voorstel voor een constitutionele Nederlandse monarchie aanvaardde. Kijk ook hier voor meer informatie en een video.  Binnenkort kunt u over deze opmerkelijke geschiedenis meer in woord en beeld vinden op onze website.

Het imposante bronzen beeld, een schenking van de Autonome Republiek Basjkortostan (Russische Federatie), werd vervaardigd door de Russisch-Nederlandse beeldhouwer Alexander Taratynov en is op spectaculaire wijze bij hoogwater op 11 januari 2018 op zijn voetstuk geplaatst. De rivierhaven (bij IJsselzicht) van het pittoreske dorp Veessen is ca. vijf minuten rijden van het centrum van Heerde. 

Naar verwachting zal in 2022 een completerend beeld worden geplaatst aan de overkant van de IJssel in Wijhe, waar het bivak van het 1e Kozakkenregiment Basjkieren gelegerd was. 

Museum Geelvinck is Participant Citta Slow Heerde 

Overzicht