Museum Geelvinck op Kolthoorn

Museum Geelvinck op Kolthoorn: Kamperweg 23, 8181 CS Heerde

De Gelderse villa Huize Kolthoorn in de gelijknamige buurtschap aan de rand van het dorp Heerde, werd in 1880 op een steenworp van de grote en veel oudere boerderij Kolthoorn gebouwd. Indertijd omvatte het landgoed – gelegen tussen de IJsselvallei en de heuvels van de Noord-Oost Veluwe – eveneens het aanpalende bos- en heidegebied (nu Landgoed Boshoven). Het landgoed werd in 1899 aangekocht door de gevierde kunstschilder Jan L. Kleintjes (1872-1955) en zijn vrouw Hedwig Kleintjes – van Osselen (1871-1936), dochter van de bekende kinderboekenschrijfster, Berta van Osselen – van Delden (1847-1936) en zelf ook kunstenares. De buitenplaats Huize Kolthoorn groeide in die jaren uit tot een centrum waar kunstenaars, schrijvers en musici van diverse pluimage elkaar ontmoetten.

Grote Atelier

Na aanvankelijk in het voormalige koetshuis hun atelier te hebben gevestigd, breide in 1904 het echtpaar Kleintjes – van Osselen het huis uit met een groot atelier in ‘Arts & Crafts’-stijl. Hier werden regelmatig muziekavonden georganiseerd. De tuin met een bescheiden arboretum werd aangelegd in architectonische stijl.

Na de vroegtijdige dood van Hedwig in 1936 ging het bergafwaarts met Jan Kleintjes. Het landgoed werd grotendeels verkocht en uiteindelijk ook delen van de tuin. Nadat ook Jan overleed, kocht in 1956 de industrieel en kunstverzamelaar G.A.H. Buisman Jzn. de buitenplaats uit diens nalatenschap. Met zijn kunstzinnige echtgenoot brengen zij nieuw leven in het huis, dat wordt aangepast aan de tijdgeest. Vanaf 1997 werd de sfeer van Jan Kleintjes door de tweede generatie Buisman weer stapsgewijs in huis en tuin teruggebracht. Ook vinden in het Grote Atelier als vanouds weer concerten plaats.

Museum Geelvinck op Huize Kolthoorn

Begin jaren ’90 lag in Huize Kolthoorn de bakermat van Museum Geelvinck. Sindsdien is de administratie en de directie van het museum vanuit het kantoor van de villa gevoerd en heeft het eveneens een depotfunctie. Inmiddels is het landgoed Kolthoorn ondergebracht in een stichting en deze heeft op haar beurt delen in gebruik gegeven aan Museum Geelvinck, dat daar onder meer de collectie Kleintjes – van Osselen beheert. De tuin van de buitenplaats heeft nog diverse elementen, die meer dan een eeuw teruggaan, zoals het arboretum, de vele rhododendrons, de oude rozen- (en bloemen)tuin en de moestuin met een bescheiden boomgaard. Van recente datum zijn de rotstuin en het Tiny Forest-project.  Bij het landgoed behoren eveneens de bovenloop van de Blanke Beek en de Kolthoorner Sprengen (beide onderdeel van de Heerder Middenbeek).

In het Grote Atelier vinden eveneens opnames van concertoptredens plaats, onder meer voor CDs. Musici waarderen de akoestiek en de tien bijzondere en op concertniveau bespeelbare historische fortepiano’s (en een clavichord uit ca. 1800) in het museum. Van een aantal concerten voor de online-versie van de 10e editie van het Geelvinck Festival ‘Early Piano’ tijdens Corona, kunt u de opnames op deze website vinden.

Het museum op Huize Kolthoorn is uitsluitend op afspraak te bezichtigen: info@geelvinck.nl

In de zomermaanden vinden er weer regelmatig rondleidingen door het atelier en door de tuin plaats. U kunt zich daarvoor opgeven via deze website. 

Op Huize Kolthoorn is eveneens het secretariaat van ICOMOS Nederland gevestigd. Dit is het Nederlandse comité van de wereldorganisatie van experts op het terrein van behoud van onroerend cultureel erfgoed. ICOMOS geniet vooral bekendheid vanwege zijn officiële adviserende rol bij UNESCO Werelderfgoed.

Bovendien voert Museum Geelvinck er het secretariaat van MoWIC (Stichting Monumenten van de West-Indische Compagnie). Deze organisatie zet zich in voor het gedeeld erfgoed in Latijns Amerika en de Caraïben.

 

Ruiterbeeld ter herinnering aan de Schipbrug van de Basjkieren

Bezoek ook het levensgrootte ruiterbeeld van de Basjkier bij de IJsselhaven in Veessen (Gem. Heerde). Op initiatief van Museum Geelvinck is dit monument geplaatst voor de rol, die de Basjkierse ruiters gespeeld hebben bij de bevrijding van het Napoleontische juk in november-december 1813. Bij Veessen werd door de Basjkieren een schipbrug over de IJssel gelegd.

De Basjkieren waren bij de eerste geallieerde ruiters, die door de Franse linies heen Amsterdam wisten te bereikten. De aankomst van deze ruitereenheid heeft er toe geleid, dat de provisionele stadsregering van de hoofdstad zich voldoende gesterkt voelde om zich bij het in Den Haag uitgeroepen Vrije Nederland aan te sluiten. In de daarop volgende dagen, zorgde het voortvarend optreden van de provisionele stadsregering van Amsterdam ervoor, dat de Prins van Oranje op 2 december 1813 het voorstel voor een constitutionele Nederlandse monarchie aanvaardde. Kijk ook hier voor meer informatie en een video.  Binnenkort kunt u over deze opmerkelijke geschiedenis meer in woord en beeld vinden op onze website.

Het imposante bronzen ruiterbeeld, een schenking van de  Republiek Basjkortostan, werd vervaardigd door de naar Nederland geïmmigreerde beeldhouwer Alexander Taratynov. Op 11 januari 2018 werd het levensgrote kunstwerk op spectaculaire wijze bij hoogwater  op zijn voetstuk geplaatst. De rivierhaven (bij IJsselzicht) van het pittoreske dorp Veessen is slechts vijf minuten rijden van het centrum van Heerde. 

In november 2022 werd een completerend kunstwerk geplaatst aan de overkant van de IJssel in Wijhe. Dit monument markeert de plek waar het bivak van het 1e Kozakkenregiment Basjkieren gelegerd was. Voor meer informatie over beide kunstwerken en de geschiedenis van de Basjkieren in november-december 1813, kijk op www.bashkirs.nl

Museum Geelvinck is Participant Citta Slow Heerde 

Overzicht