Tuinreservaat

Gepubliceerd op: 12 juli 2011

Het programma ‘Vroege Vogels’ is in maart 2011 samen met de Vlinderstichting, de Zoogdierenvereniging, de Vogelbescherming, Ravon, Groei & Bloei en Vivara in navolging van het Franse Ligue pour la Protection des Oiseaux een actie gestart voor tuinreservaten. Dat zijn (stads)tuinen die als een ‘refuge’ voor de fauna, zoals bij voorbeeld vogels, insecten, amfibieën en vlinders, kunnen dienen en daarmee deel uitmaken van een soort ‘ecologische hoofdstructuur’op kleine schaal. Daarmee wordt ook in onze stedelijke omgeving de natuur een hart onder de riem gestoken.

De keurtuinen in de Amsterdamse Grachtengordel vormen de historische groene longen van de stad. Ook met de tuin van het Geelvinck Hinlopen Huis proberen wij ons steentje bij te dragen. Het vrijwilligersteam van de ‘Tuinvincken’ schept er een eer in om niet alleen de tuin er zo goed mogelijk uit te laten zien, maar draagt ook de natuur een warm hart toe. Met bij voorbeeld vogelhuisjes, beplanting die beschutting en voedsel biedt, en dergelijke, maar ook door bij voorbeeld een goede omgeving voor amfibieën bij de vijver te creëren (hetgeen overigens ook regelmatig een roofzuchtige reiger trekt, maar ook dat is de natuur).

De tuin van het Geelvinck is een Tuinreservaat geworden

Het Geelvinck is bezig met de implementatie van een meerjarig verbeteringbeleid. Zo worden de rozen gefaseerd over een viertal jaren herplant. In dit beleid wordt terdege rekening gehouden met de fauna. Daarbij wordt onder meer als leidraad genomen de ideeën achter het initiatief van de Tuinreservaten. De tuin van het Geelvinck is inmiddels geaccepteerd als een Tuinreservaat.

Uitzending Vroege Vogels

Luister hier naar de uitzending van Vroege Vogels op 9 oktober 2011 die hieraan gewijd is. De website van Vroege Vogels heeft nog veel meer informatie over tuinreservaten.

Bezoek onze tuin

De tuin van het Geelvinck is tijdens de publieke openingstijden van het museum vrij toegankelijk voor buurtbewoners en is een NTs Open Tuin (meldt u zich bij de receptiedesk in het voormalig koetshuis; leden van de Nederlandse Tuinenstichting en andere professionele tuin- en groengerelateerde organisaties krijgen ook 25% korting op het museumentree). Recentelijk is onze tuin opgenomen in het European Garden Heritage Network. Op onze website kunt u alvast enkele foto’s van de Geelvinck tuin bekijken.

Overzicht